Illustrasjonsfoto av oppdrettsanlegg i Norge.
Illustrasjonsfoto av oppdrettsanlegg i Norge.

Regjeringen kompenserer - I tråd med våre anbefalinger

Kollapsen i salget av laksetillatelser blir nå kompensert av regjeringen. - I tråd med våre anbefalinger, seier Peder W. Egseth i Sjømat Norge.

Publisert

Verdien på havbrukstillatelser falt sterkt etter at regjeringen varslet at de ville tredoble skatten på norsk laks og iverksette forslaget før Stortinget har tatt stilling til det. I oktober ble det avholdt auksjon av konsesjonsvolum. Resultatet ble NOK 4 til 5 milliarder i tapte inntekter til fellesskapet, ifølge tall fra Kontali Analyse. For bedriftene førte det til kraftig fall i verdien på eksisterende tillatelser. Ettersom regjeringen setter formuesverdien likt med auksjonsprisene fra auksjonen i 2020 ville dette ført til at havbruksbedriftene ble kraftig overbeskattet. Regjeringen foreslår nå at verdien skal settes ut fra årets auksjon, og sender saken til Stortinget.

- Dette er i tråd med brev vi har sendt til Finansdepartementet. Vi har også bedt regjeringen om å gjennomgå den nye verdifastsettelsen som vi opplever fortsatt settes til et galt nivå, sier Peder Weidemann Egseth som har det skattepolitiske ansvaret i Sjømat Norge i en pressemelding.

Håper Stortinget griper inn

Ettersom det er Stortinget som skal behandle forslaget fra regjeringen vil Sjømat Norge oppfordre Stortinget om å sette en riktig verdifastsettelse i tråd med innspill vi har sendt til Finansdepartementet, og nå vil sende Stortinget.

- Vi har flere ganger bedt om møte med finansministeren om dette, og har purret på dette utover høsten. Nå håper vi at Stortinget kan gripe inn, påpeker Egset.

I går varslet regjeringen at de vil gi 800 millioner i statsstøtte til Havbruksfondet. Dette skyldes også at fellesskapet tapte store inntekter som en følge av forslaget om innføring av grunnrenteskatt.

- Det skulle bare mangle at regjeringen kompenserer vertskommunene. De er ikke skyld i dette. Vertskommunene ville uten skatteforslaget fått minst like store inntekter som de nå får. Staten på sin side taper dobbelt opp. Det synes jeg er beklagelig, særlig i en tid med stramt budsjett for AS Norge, sier Egset.