Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) og regjeringen har sendt et lovendringsforslag til Stortinget for å få satt ned den verdien på de oppdrettillatelser som skal legges til grunn for formuesbeskatning. Tapet blir i hundremillionersklassen.

Reduserer verdien på oppdrettsselskapene - staten taper over 100 millioner

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt å foreslå å endre på grunnlaget for formuesbeskatning av oppdrettsselskap.

Publisert Sist oppdatert

I en proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) foreslår nå regjeringen å endre skatteloven når det kommer til formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022.

Regjeringen foreslår nemlig å innføre en særregel for formuesverdsetting av oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte selskap som skal gjelde for inntektsåret 2022.

Det foreslås at verdsettingen skal ta utgangspunkt i oppnådde auksjonspriser fra oktober 2022, istedenfor priser oppnådd i auksjoner i 2020.

- Bakgrunnen for forslaget er at auksjonsprisen av tillatelsene falt vesentlig etter at regjeringen varslet innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen, heter det i en melding fra regjeringen.

Departementet anslår foreløpig at endringsforslaget kan redusere provenyet med om lag 110 mill. kroner påløpt i 2022 og bokført i 2023.

Provenytapet skal fordeles mellom stat og kommuner.

- Departementet vil komme tilbake med oppdaterte provenyanslag i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2023. Forslaget vil medføre noe merarbeid for de berørte selskapene og for Skatteetaten, skriver de.

Les mer om endringsforslaget