Siv Mossleth vil være i forkant og peke på hva som er en god løsning for både samfunn og næring i det prinsipielle ved å innføre grunnrente på havbruk til havs.

Ønsker grunnrenteskatt på havbruk til havs

Beslutningen om å innføre grunnrenteskatt på havbruk inkluderer ikke grunnrenteskatt på havbruk til havs. - Dette gir usikkerhet om fremtidig skattlegging, mener Siv Mossleth i Nordland Senterparti.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen skal frem til statsbudsjettet for 2024 utrede forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs, dersom det er grunnlag for det.

- Stabilitet og forutsigbarhet er viktig for havbruksnæringa. Innføres grunnrenteskatt nå som en nøytral kontantstrømbasert grunnrenteskatt uten bunnfradrag hvor det løpende utbetales negativ grunnrenteskatt vil det være forutsigbart for utviklinga av havbruk til havs, sier Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant fra Nordland.

Nordland Senterparti går inn for at grunnrenteskatt på havbruk til havs (HTH) innføres i 2024, under den helt klare forutsetning at den utformes som en nøytral kontantstrømbasert grunnrenteskatt uten bunnfradrag hvor det løpende utbetales negativ grunnrenteskatt. 

Nordland Senterparti slår fast at følgende forutsetning må ivaretas:

HTH må knyttes tett sammen med den landbaserte aktiviteten. Verdikjeden må være komplett. Norge må derfor ha en sterk ambisjon om at både fôr, smolt og mannskap kommer fra Norges kyst, likeledes må slaktefisken føres hjem og tilbake til norske slakteri og videreforedlingsanlegg.

 - Vi vil legge premisser for å utvikle havbruksnæringa, samtidig som den landbaserte aktiviteten styrkes og leverandørindustrien utvikles. For å lykkes med HTH i industriell skala i Norge, må verdikjeden være komplett. I denne modellen er staten med på å ta en del av risikoen ved å utvikle denne nye industrien. Senere vil næringa betale tilbake til fellesskapet via grunnrenteskatt. Dette vil være bra for alle parter, sier Mossleth.