- Det som nå er oppnådd, er en betydelig forbedring av regjeringens forslag, sier Amund Hellesø i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

- Nå må regjeringen følge opp

– Selv om vi gjerne skulle sett et bredere forlik, er vi fornøyde med de positive signalene i enigheten om lakseskatten. Nå er det viktig at regjeringen følger opp Stortingets anmodningsforslag om økt bearbeiding av sjømat i Norge, styrking av miljøprofilen og satsing på teknologiutvikling, sier styreleder Amund Hellesø i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

Publisert Sist oppdatert

Det ble i går enighet om en grunnrenteskatt på havbruk i Stortinget.

- Det er viktig for mange samfunn langs kysten – og for havbruk som en viktig distriktsnæring – at det legges til rette for en helhetlig og forutsigbar utvikling av havbruksnæringen, sier styreleder Amund Hellesø i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

- Derfor har NFKK vært tydelige på at vi hadde foretrukket et bredt forlik der også Høyre var med. Faren ved dagens forlik er at man ikke oppnår den forutsigbare og ansvarlige havbrukspolitikken Stortinget kunne ha bidratt til, sier Hellesø.

Betydelig forbedring

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt for havbruk ligger til grunn, men enigheten på Stortinget medfører redusert skattesats, økning i verdsettelsesrabatten og høyere inntekter for vertskommunene i 2023.

Styreleder Amund Hellesø i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

- Det som nå er oppnådd, er en betydelig forbedring av regjeringens forslag. Vi er selvfølgelig fornøyde med at vertskommunene sikres en høyere inntekt, sier Hellesø.

- NFKK har hele tiden vært kritiske til mangelen på grundig utredning av konsekvensene av lakseskatten. Vi er fortsatt usikre på hvordan denne skatten vil fungere i praksis. Modellen som er valgt er vi redd for at vil bli byråkratisk og krevende å administrere, sier Hellesø.

Må følge opp anmodningsvedtak

I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag. Blant annet bes regjeringen om å legge frem tiltak for økt bearbeiding av sjømat i Norge, styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

- Havbruks- og sjømatnæringene utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange fjord- og kystsamfunn. For NFKK er det avgjørende at disse næringene spiller en rolle i å skape lokale arbeidsplasser i Norge, sier Hellesø.

- Nå er det viktig at regjeringen viser handlekraft og skaper gunstige betingelser for økt lokal bearbeiding av ressursene innenlands, samt stimulerer til vekst og økt bærekraft i næringen, sier Hellesø.

NFKK har vært skeptisk til måten denne prosessen har vært gjennomført. Derfor er NFKK fornøyd med at det tas mål om bedre dialog og prosesser i fremtiden gjennom samarbeidet mellom myndigheter og oppdrettsnæringen for å sikre en mer helhetlig forvaltning, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd.