Geir Pollestad er fornøyd med enighet rundt laksesaktten etter en lang prosess.

Enighet om lakseskatten på 25 prosent

Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringspartiene har torsdag blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk.

Forslaget bygger på det som tidligere har blitt lagt frem av regjeringen, men med følgende endringer:

  • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 til 25 prosent.
  • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.
  • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
  • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

- Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

- Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier Venstrerepresentant Sveinung Rotevatn.