Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk kan fortelle om galloperende produksjonskostnader for å produsere laks, tross gode resultater.

Investeringsviljen på et minimum

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk sier politisk vingling og usikkerhet rundt formueskatt, grunnrente og økt produksjonsavgift ikke gir trygghet for eierne i Sulefisk til å investere videre i nye løsninger.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag skrev Kyst.no om Sulefisk som omsatte for 48 prosent mer i 2022, og som leverte et svært godt årsregnskap.

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk forteller til Kyst.no torsdag at de selvfølgelig er veldig fornøyd med omsetning og resultatet. 

- Likevel er det sånn at produksjonskostnadene fortsatt er på vei oppover. Den negative trenden blir forsterket gjennom fiskehelseproblemer, dårlig politisk styring og trafikklyssystemet. Vi er avhengig av god fiskebiologi, herunder ett godt fôr optimalisert til behovene til laks eller ørret og effektive vaksiner som støtter fiskens immunforsvar. I tillegg må vi selvfølgelig ha forutsigbare rammer for framtiden, understreker Niesar.

Tare fra Sulefisk-lokalitet Fureholmen. Slike prosjekter kan ikke lenger prioriteres av selskapet. Foto: Sulefisk

Gjentatte nedtrekk

- Gjør dere noen nye investeringer i år?

 - Politisk vingling og usikkerhet rundt formuesskatt, grunnrente og økt produksjonsavgift gir ikke trygghet for eierne i Sulefisk til å investere videre i innovative løsninger. Gjentatte nedtrekk i produksjonskapasitet til Sulefisk iht. trafikklyssystemet svekker verdien til de mindre lokale oppdrettsselskap i PO3 og PO4 på lang sikt. Fallhøyden er stor og dermed er investeringsviljen på ett minimum, tross rekordresultat.

- Demper utvikling

Sulefisk-sjefen påpeker at de alltid har vært et fremoverlent selskap med vilje å investere i innovative løsninger. De har tidligere reinvestert overskuddet sitt i ny teknologi og nye metoder. Dette forteller Niesar har vært viktig både for eierne og for dem som drifter selskapet. 

- Nå må vi fokusere på kjernevirksomheten fremover. I 2022 måtte vi legge tareproduksjon og multitrofisk akvakultur på hyllen. Et konsept Sulefisk har vært pionerer i og hatt sterk tro på i mange år uten at lønnsomheten var på plass. I det store og det hele er det synd at uforutsigbarheten politikerne i Norge bidrar til gjennom endring i rammevilkår mht trafikklyssystemet og usikkerhet knyttet til innføring av skatter og avgifter bidrar til å dempe utviklingen av bransjen fremfor å løfte den.

Så langt ser økonomien for 2023 bra ut for Sulefisk, ifølge Niesar. 

- Vi har et prøveprosjekt med ørretproduksjon på en av lokalitetene våre som ser veldig lovende ut, sier han avslutningsvis.