CEO i Mowi frykter at fremtidige investeringer vil tørke ut og at utviklingen av oppdrettsnæringen stopper opp.
CEO i Mowi frykter at fremtidige investeringer vil tørke ut og at utviklingen av oppdrettsnæringen stopper opp.

Flere rekorder for Mowi – freser over skatte­forslag

Det ble rekord både for omsetning og slaktevolum i Q3. Men det er grunnrenteskatten de mener er det viktigste som skjedde i kvartalet. - Vi står overfor en overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk vi aldri tidligere har sett, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Publisert Sist oppdatert

Slik lister selskapet de viktigste punktene fra perioden juli-september i år:

 • Forslag fra regjeringen om grunnrenteskatt på lakseoppdrett i Norge – 40 % grunnrenteskatt, og 62% inkludert selskapsskatt
 • All-time high kvartalsinntekter på 1,26 milliarder euro (1,03 i Q3 2021) og tredje beste operasjonelle EBIT på 240 millioner (131 i Q3 2021)
 • Fortsatt gunstig etterspørselsutvikling og global tilbudsvekst på 7 % på årsbasis
 • All-time high kvartalsvise slaktevolum på 134k GWT
 • Opprettholde helårsguiding på 460 000 GWT med noen regionale endringer
 • Volumveiledning for 2023 på 470 000 GWT påvirket negativt av en reduksjon på 16 000 GWT i Canada
 • Produksjonsskostnad på 5,15 EUR per kg, relativt stabil fra 2. kvartal
 • Forbrukerprodukter med beste Q3-inntekter til dags dato
 • Rekordhøyt kvartal for fôr-divisjonen på volumer og inntjening
 • Inngått et SPA (Sale and Purchase Agreement) for å kjøpe 51,28 % av aksjene i Arctic Fish, en av de største lakseoppdretterne på Island
 • Kvartalsvis utbytte på NOK 1,70 per aksje (50 % av underliggende EPS)

Operatsjonell EBIT /kg omregnet til NOK

Region Q3 2022 Q3 2021 YTD Q3 2022 YTD Q3 2021 2021
Hele Mowi18,4711,4623,7411,0411,56
Norge26,1114,3430,3413,5214,76
Skottland2,999,299,7013,7312,38
Chile13,119,6012,387,647,33
Canada-3,61-0,1016,92-3,20-2,37
Irland-12,1818,9915,3825,1821,57
Færøyene10,948,8830,7512,3813,21

- Overskygges av skatteforslag

- Til tross for en rekke operasjonelle og finansielle rekorder ble Mowis tredje kvartal overskygget av den norske regjeringens famøse grunnrenteforslag på 40% på havbruk, og totalt 62% med selskapsskatt. Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

Dramatisk økte skattekostnader for næringen vil gå på bekostning av fremtidige investeringer og føre til at utviklingen av landets nest største eksportnæring og ikke minst viktigste distriktsnæring stopper opp.

Ivan VIndheim, CEO i Mowi

– Havbruksnæringen er en distrikts- og fremtidsnæring vi som nasjon frem til nå har ønsket å vokse. Et skattenivå på 62% vil derimot sparke ben under disse ambisjonene. Dramatisk økte skattekostnader for næringen vil gå på bekostning av fremtidige investeringer og føre til at utviklingen av landets nest største eksportnæring og ikke minst viktigste distriktsnæring stopper opp. I praksis står vi overfor en overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk vi aldri tidligere har sett, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Inntil bærekraftige skatte- og rammevilkår foreligger har Mowi sett seg nødt til å stanse alle fremtidige strukturelle investeringer i Norge.

– Mowi er et globalt selskap, og laks kan produseres over hele verden. Til syvende og sist handler det bare om kostnader. Dersom regjeringens skatteforslag blir stående, tror jeg Norge over tid vil miste sin ledende posisjon innen havbruk. Utviklingen vil skje i andre land nærmere markedene og med bedre rammevilkår, sier Vindheim.

Gode biologiske prestasjoner

Mowi Farming hadde et godt kvartal med god prisoppnåelse, rekordhøye volumer og relativt stabile kostnader sammenlignet med forrige kvartal.

– Jeg er godt fornøyd med et kvartal hvor vi har sett gode biologiske prestasjoner med god tilvekst i sjø og god fôrutnyttelse, i tillegg til rekordvolumer. Når det er sagt, fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt vekst, ytterligere kostnadsforbedringer og mer bærekraftig produksjon med uforminsket styrke, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, rapporterte også et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 30 millioner euro, som følge av god drift på selskapets mange fabrikker i Europa, Amerika og Asia.

– Laksen står seg normalt godt i nedgangstider, og utviklingen i etterspørselen i dagligvare har så langt vært tilfredsstillende. Vi forventer også at dagligvare skal fortsette å vokse de neste årene etter hvert som vi fortsetter å utvikle kategorien og produktutvalget, sier Vindheim.

Kjøper seg opp på Island

Mowi har nylig inngått avtale om kjøp av majoritetsandel av det islandske selskapet Arctic Fish. Arctic Fish er en av de største lakseoppdretterne lokalisert i Vestfjordene på Island, kjent for sine gode forhold for oppdrett av atlantisk laks.

– Dette oppkjøpet passer svært godt med vår vekststrategi og kompletterer vårt globale fotavtrykk. Den islandske havbruksnæringen er ventet å vokse betydelig i årene som kommer, og Arctic Fish er godt posisjonert til å ta del i dette, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,70 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell posisjon og gode framtidsutsikter.