Gunnar Birkeland, leder i Uni Research Polytec. Foto: Uni.

– Offshore havbruk kan være feil veivalg

– Offshore havbruk kan være feil veivalg. Den ytre kystsonen kan bygges ut med eksisterende teknologi. Maritimt næring har likevel stort potensiale, sier Gunnar Birkeland, leder i Uni Research Polytec.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det skriver Maritimt Forum.

Den 18. mai presenterte Uni Research Polytec og samarbeidspartnerne Bremnes Seashore og Aqua Knowledge en rapport om oppdrett i kystnære farvann for fiskeriminister Per Sandberg.

Rapporten viser til at havbruksnæringen ikke må gå offshore for å kunne vokse. Innenfor en bølgehøyde fra fire til åtte meter i såkalte kystnære farvann kan arealet som avsettes til havbruk økes med 20 prosent. Dette vil gi 50 prosent økt produksjonskapasitet.

Strøm av nyetablerere

– Havbruk langt til havs krever ny teknologi og gevinsten ligger lenger fremme i tid. Vi mener mye kan gjøres i kystnære farvann før denne tid, basert på eksisterende teknologi. Det betyr ikke at maritim næring får mindre å gjøre. Med større bølgehøyde enn i fjordene må fartøyene som betjener anleggene bli større, og både båter og anlegg må utrustes med miljøvennlige energiløsninger, sier Birkeland til nettstedet. 

– Jeg er veldig optimist på vegne av Vestlandet. Vi ser en strøm av nyetablerere som henvender seg til oss. Midlene det offentlige stiller til rådighet gjennom virkemiddelapparatet til innovasjon og nyskaping brukes fort opp. Men på regjeringens havromskonferanse ble det for mye Sintef og andre deler av landet. De må slippe Vestlandet bedre til neste gang, legger han til.