Sjur Kvifte Nesheim. Foto: Katrine Lunke, Apeland
Sjur Kvifte Nesheim. Foto: Katrine Lunke, Apeland

Lyser ut midler - håper på havbrukssøknader

I dag åpner Handelens Miljøfond søknadsskjemaet og lyser ut 100 nye plastposemillioner. - Vi har stor tro på sirkulærøkonomi, og håper havbruk og fiskeri leverer mange gode søknader i år, sier Sjur Kvifte Nesheim, analytiker i Handelens Miljøfond.

Publisert

Handelens Miljøfond får sine inntekter fra salget av plastposer og deler ut midler til prosjekter som er med å løse plastens miljøproblemer. I fjor innførte de et eget utlysningstema for sirkulære løsninger og ombruk, og i år spisser de utlysningen. Marin sektor er blant bransjene de ønsker flere søknader fra, sammen med tekstil, bygg- og anlegg og landbruket.

- Vi er avhengig av en overgang til en sirkulær økonomi for plast, som også innebærer å redusere plastbruken, og det er et potensiale i flere bransjer. Vi har noen gode eksempler, som GRIN som har laget teknologi for smart innsamling av ombrukbar og gjenvinnbar plast, og Looping som har laget gjenbrukbar emballasje for byggevarer. Dette vil vi ha mer av, sier Sjur Kvifte Nesheim, analytiker og ansvarlig for sirkulærutlysningen i Handelens Miljøfond.  

Ombruk og gjenvinning gir store utslippskutt

Ved å gjenbruke kan man unngå store klimautslipp. Nesheim eksemplifiserer ved å vise til utslippskutt som følge av å bytte ut plastposer med handlenett.

- I fiskeri- og havbruksnæringen er det også stort potensiale for.å gjenvinne plast i lukkede kretsløp, sier Nesheim.

Skjemaet åpent før sommeren

I år er søknadsskjemaet hos Handelens Miljøfond åpent allerede fra og med 15. juni. Nesheim håper dette vil gi utslag i søknadsbunken.

-  Søkerne får tilgang til skjemaet tidligere og dermed bedre tid til å tenke kloke tanker frem mot fristen 11. september. Forhåpentligvis gir det mange og gode søknader, sier han.

Plastposekronene virker

Hittil har 500 miljøprosjekter blitt tildelt mer enn 600 plastposemillioner fra Handelens Miljøfond.

- Det er ikke noe som gjør oss mer fornøyde enn å reise på prosjektbesøk og se plastposekronenes virkning i praksis. Pengene går til alt fra å ta i bruk resirkulert plast i emballasje til rydding av spøkelsesteiner på havbunnen og omgjøring av plastavfall til skolepulter i Mali, bare for å nevne noe. Nå ser vi fram til en ny runde med søknader, det blir spennende å se hva som kommer, sier Nesheim. 

Disse kategoriene kan man søke om midler innenfor:

  • Sirkulære løsninger og redusert plastbruk
  • Økt bruk av resirkulert plast
  • Teknologi for renere hav
  • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger
  • Redusere plastforsøpling internasjonalt
  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak