Visningsmerden er en del av formidlingen til det planlagte visningsenteret i Harstad. Merden vil ha dobbelt rekkverk og en plattform. Salaks har søkt om visningstillatelse hos Fiskeridirektoratet, og venter nå på svar fra direktoratet. Illustrasjon NOFI

- Vil øke kunnskapen om havbruk blant Harstads befolkning og besøkende

Det Troms-baserte oppdrettsselskapet Salaks har i samarbeid med blant annet Harstad Kommune planer om å etablere et visningssenter som en del av et blått opplevelsessenter i Harstad. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Dette senteret er også ment som et bidrag til å styrke kunnskapen om havbruksnæringen i regionen og i Harstad, som har blitt en stor havbrukskommune, forteller prosjektleder Karl Erik Bekkeli i Salaks til Kyst.no.

Formidling av muligheter

Han fortsetter med å forklare at det ikke er noen oppdrettsaktører med hovedkontor i kommunen, men at byen inneholder mange viktige leverandører for havbruk.

- Det handler om å ta en posisjon for å øke kunnskapen og synligheten av havbruk blant Harstads befolkning og besøkende, forklarer han videre.

Prosjektleder Karl Erik Brekkeli i Salaks. Foto: Salaks

Selve visningssenteret skal hete Salmon Adventures og er todelt, med et interaktivt formidlingssenter på land og et visningstilbud av matfiskproduksjon på sjøen. Formidlingen er ifølge Bekkeli tuftet rundt barn på havbrukssiden, hvor primærmålgruppen er fra 5-12 år.

- Selve hovedkonseptet heter  ”Spennende jobber” sier prosjektlederen.

Ideen er ifølge Bekkeli å formidle kunnskap om havbruksnæringen gjennom å vise hvilke yrker som finnes innenfor næringen. Prosjektlederen forteller videre at yrkene dekker hele verdikjeden og gir et innblikk i alle valgmulighetene som nærigen gir.

- Det er ikke bare ”slog og fesk, næringen er i rivende utvikling og det er et sterkt behov for nye kompetansearbeidsplasser fremover, poengterer han.

Intergrert i undervisning

Seniorrådgiver Pål Skavås i KUPA, tidligere Kunnskapsparken Nord, forklarer at en del av formidlingen skal foregå i samarbeid med Newton-rommet i Harstad. Her skal elever få lære om havbruksnæringen i et godt teknologisk utstyrt undervisningsrom og samtidig kunne benytte utstillingen i Salmon Adventures som en del av undervisningsopplegget.  

Pål Skavås, seniorrådgiver Kupa. Foto: Kupa

- Vi vil presentere 12 realistiske yrker gjennom ulike stasjoner og skjermer av det vi kan kalle  ”eksperter”, forklarer Skavås.

Han legger til at både røkteren, dyrlegen, slakteren, marinbiologen, merdbyggeren med flere er representert. Besøkende uavhengig av aldersgruppe skal i følge seniorrådgiveren få havbruksrelaterte arbeidsoppgaver tilpasset sitt nivå.

Visningsmerd for besøkende

I tillegg til å ha landbasert formidling, vil Salmon Adventures også ha en nyutviklet visningsmerd tilgjengelig, ett kvarters båttur unna Harstad sentrum. Merden er ifølge Bekkeli utviklet i samarbeid med NOFI og har doble rekkverk og en plattform, slik at besøkende kan oppleve laksen på nært hold i trygge omgivelser.

- Det vil gjøres flere tilpasninger for å sikre en god og trygg kunnskapsformidling på sjølokaliteten. Her vil de besøkende få se et fullskala oppdrettsanlegg.

- Etter en dialog med dem kom ideen om et blått senter for flere næringer. Hos Salaks så man betydelig synergier med samlokalisering med andre næringer som opererer i havrommet. Det er ganske mange aktører som er kommet med, forklarer seniorrådgiveren.

Best case er i 2021

Salaks har søkt om visningstillatelse, men har ennå ikke hørt noe fra Fiskeridirektoratet.

- Direktoratet har mange søknader inne, og har mye å gjøre. Behandlingstiden kan være opp mot halvannet år, forteller Bekkeli fra Salaks.

Illustrasjon av visningsmerd med rekkverk på begge sider. illustrasjon: NOFI

Han legger til at de er forberedt på at det kan gå litt tid med søknaden og at de har prosjektert datoen til å være 2021.

- Best case for oppstart av senteret er nok slutten av 2021. Det er flere faktorer som spiller inn, blant annet behandlingstiden hos direktoratet, legger Skavås fra KUPA til.

Les også: Havbruksnæringene er fremtiden

Flere synergier

Veien frem til dagens planer for opplevelsessenteret har vært lang.

- Jeg vet ikke helt om jeg tørr å si hvor mange år, sier Bekkeli humrende.

Skavås skyter inn at Salmon Adventures opprinnelig var planlagt på en annen lokalisasjon i Harstad, og at dialogen med Harstad kommune og Newton-rommet kom i ettertid.

Visningssenter på Gardemoen

Det planlagte visningssenteret i Harstad er ikke det eneste som Salaks har planer om å etablere. Som Intrafish tidligere har omtalt, har Salaks også planer om et visningssenter på Oslo Gardemoen Lufthavn.

- Da ideen for et visningssenter på Gardermoen dukket opp var den for god til at vi kunne gi slipp på den, stadfester Bekkeli.

Nasjonal hub

I følge prosjektlederen vil det fungere som en nasjonal hub for alle visningssentre langs kysten, der en vil formidle kunnskap om havbruksnæringen gjennom ulike formidlingsgrep. 

- Her vil vi informere om de ulike visningstilbudene langs kysten, og hvor man kan foreta et fysisk besøk på sjølokalitet, slik at det kan bidra til flere besøk på alle landets visningssentre for havbruk, utdyper han.

Han legger til avslutningsvis at visningssenteret på Gardemoen vil ha en direkte overføring fra en lokalitet, slik at de besøkende kan se på levede fisk.