Eivind Helland fra Blue Planet er en en av initiativtakerne/styringsgruppen. Her er han sammen med prosjektleder Andreas Heskestad fra Greater Stavanger. Foto: Ocean of Opportunities.

Vekstprogram kan realisere havbruksidèer

Vekstprogrammet “Ocean of Opportunities” har nylig unnagjort sin første samling. Her kan både en ny type energiproduksjonsflåte, vaskesystemer og lusevåpen utvikles og bli kommersialisert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjektleder Andreas Heskestad sier til Kyst.no at programmet skal hjelpe med å få fart på kommersialiseringen av selskaper og ideene deres. Den første samlingen er nå unnagjort, og har satt standarden for de neste seks månedene som programmet skal vare. Ti ulike bedrifter har sikret seg plass i programmet i Stavanger.

Andreas Heskestad, prosjektleder av Ocean of Opportunities. Foto: Greater Stavanger.

Heskestad mener programmet er en veldig viktig satsing i regionen deres.

- Det er mange teknologi-elskaper som er på vei inn i markedet med sine produkter og tjenester. De har et stort behov for kapital og relevant nettverk med kunder og industripartnere, for å bygge selskapet sitt og lykkes i markede, sier han.

Følger deltakerne tett

Programmet som startet opp i begynnelsen av måneden, er allerede kommet godt i gang.

Ocean of Opportunities:

  • Stavanger kommune, Validé og Greater Stavanger har gått sammen for å legge til rette for innovasjon i havbruksnæringen gjennom vekstprogrammet Ocean of Opportunities. 
  • Programmet gir en unik mulighet til å få tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen. Det består av ti samlinger fordelt over en periode på seks måneder.
  • Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene innen havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.
  • Det er gratis å delta på for bedriftene, og Stavanger kommune støtter programmet via sitt vekstfond.
  • De neste samlingene i programmet er Salg og Markedsføring (25 mai) og Aqua Vision (12.-13. juni).

- Vi har nå hatt statusmøter med samtlige 10 vekstselskaper. Vi har også gjennomført den andre fellessamlingen med de 10 bedriftene hvor fokuset var på muligheter og fallgruver. 

Programmet tilbyr vekstselskapene å jobbe sammen med den etablerte næringen. Programpartnere er blant annet AKVA Group, Egersund Net, Skretting, Bremnes og Grieg Seafood. I tillegg er bedriftsnettverket Aqua Technology tett koblet inn i programmet.

Heskestad sier påpeker at disse etablerte teknologiselskapene på ulikt vis kan hjelpe selskapene med sin kunnskap om produksjonskapasitet, testing, og mye mer. 

- Da kan også vekstselskapene inn i større prosjekter de jobber med. 

Matches med de rette

Heskestad sier at programledelsen bestående av Greater Stavanger, Blue Planet, og Valide har etablert et stort investornettverk, hvor de mot slutten av programmet matcher vekstselskapene med de «rette» investorene.

De 10 vekstselskapene vil ha ulikt kapitalbehov og kompetanse fra fremtidige investorer. Programmet går nå over seks måneder, og avsluttes med lukket investorpresentasjoner.

- Vi ønsker å se bedrifter som lykkes med å vokse, og at de skaper nye arbeidsplasser, legger han til. Hovedmålet med programmet påpeker han er å øke selskapenes mulighet for suksess.

Halvparten gjennom nåløyet

Interessen var stor for det nye vekstprogrammet for havbruksnæringen og totalt kom det inn 21 søknader. Av disse ble 17 plukket ut til en todagers samling som blant annet inkluderte en presentasjonsrunde for en fagjury bestående av selskapene som er programpartnere bak Ocean of Opportunities. Av disse 17 ble ti bedrifter plukket ut til å bli med videre. 

Espen Eriksen, daglig leder i Seafarming Systems, pitcher for fagkomiteen. Foto: GreaterStavanger.com.

- Unik mulighet

En av de utvalgte bedriftene er Seafarming Systems som blant annet har utviklet Aquatraz, en stiv og hevbar merd bygget i stål. Merden er en modernisering av konvensjonelle notbaserte sirkulære plastmerder.

- For et lite selskap som oss så er dette en unik mulighet til å utvikle og forberede selskapet frem mot kommersialisering av Aquatraz. Vi har spesielt forventninger til at mentordelen av programmet, har Espen Eriksen, daglig leder i Seafarming Systems tidligere uttalt pressemelding.

Han mener det er veldig nyttig at noen utenfra ser på det de driver med og kanskje har andre innfallsvinkler som de normalt ikke ville vurdert selv.

- I tillegg tror jeg et slikt program pusher oss til å gjøre noen ting som ellers kanskje ikke ville blitt prioritert. I tillegg vil man gjennom programmet få muligheten til å knytte nye kontakter og bygge nettverk innen bransjen.

Målet med Aquatraz er å bidra til å løse oppdretters utfordringer relatert til rømming, fiskehelse og HMS for personell. For Seafarming systems betyr deltakelse i vekstprogrammet å kunne utvikle og forberede selskapet frem mot kommersialisering av Aquatraz. Les mer om dette konseptet her.

Det vil også komme nye muligheter for å ta del i dette programmet. Neste søknadsrunde til programmet vil bli januar 2019.

Oversikt over de ti bedriftene:

Bedrift

 

Teknologi

Integrate Renewables AS

 

IRene Kraftflåten er en spesialdesignet energiproduksjonsflåte som halverer dieselforbruket til et standard oppdrettsanlegg.

Askvik Aqua AS

 

Elektrofilter til bruk på avløpsvann fra behandlingssystemer og inntaksvann til lukkede og semilukkede enheter på land eller i sjø. Utvikling og kommersialisering av Fish Stop; rømmingssikringssystem med automatisk avlivning av rømt fisk, for landbaserte anlegg.

Happy Prawns AS

 

Bærekraftig oppdrett av kongereke arten Litopenaeus vannamei (White leg shrimp) i landbasert oppdrettsanlegg.

Blue Lice AS

 

Tiltrekke og fange lakselus før den når laksen. Selskapet utvikler en insektsfelle for lakselus.

Seafarming Systems AS

 

Utvikle og selge innovative og effektive løsninger for fremtidens havbruk. Aquatraz er selskapets første løsning for morgendagens oppdrettsanlegg

Bravo Marine AS

 

En nyutviklet enhet for undervannsrengjøring av oppdretts-infrastruktur (nett, nett-ring, båter, lektere). Enheten drives av en spesialutviklet ROV basert på drone-teknologi.

Aqua Solution AS

 

Utvikler plattformen, Aqwise, som vil hjelpe akvakulturindustrien med å ta i bruk åpne standarder og de nye mulighetene som finnes for automatisering

Norwegian Lobster Farm AS

 

Første selskap med egenproduksjon av oppdrettet porsjonshummer (300 g./ 20cm) under kontrollerte betingelser på land.

Aqua Cutter AS

 

Utvikler og selger et integrert kutte- og haikjeftsystem som kutter kjetting og alle tuper tau i en nødsituasjon på fartøyer.

Fish Globe AS

 

Utvikler og selger egenutviklet flytende lukket oppdrettsteknologi som dekker fiskeoppdrettere sitt behov for å produsere postsmolt av god kvalitet, på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.