Krister Hoaas i Sjømat Norge, sier Vestlandet nå kan få muligheten til å hente igjen tapt vekst etter flere nedtrekk.

- En god dag for havbruksselskapene

Oppfordringen om en miljøfleksibilitetsordning innen 2024 vil ha stor betydning for oppdrettere og leverandørbransjen, ifølge Krister Hoaas.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble det kjent at Stortinget ber nå regjeringen fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget innen 2024.

En miljøfleksibilitetsordning var ikke forventet å få avklart før havbruksmeldingens ankomst i 2025. Regionsjef Havbruk Vest, Sjømat Norge, Krister Hoaas forteller til Kyst.no at dette er en god dag for havbruksselskapene.

- Et tilnærmet samlet storting har lyttet til næringen og krever nå fortgang i noe som vi i Sjømat Norge har jobbet for i lang tid. Det er vi veldig glad for.

Stor betydning for Vestlandet

Hoaas legger til at dette vil spesielt påvirke regionen og de aktørene han representerer.

- Aktørene på Vestlandet har vært i en vanskelig situasjon med rødt lys og flere nedtrekk. Nå får de endelig en mulighet til å hente inn noe av dette gjennom produksjonsmetoder som ikke påvirker villaksen.

Regionsjefen understreker at han forventerer en stor positiv effekt for leverandørbransjen, hvor mange har meldt om tøffe tider etter innføringen av grunnrenteskatten.

- En av grunnene til at det er så viktig at dette kommer tidligere er jo det disse forskjellige leverandørløsningene er ikke hyllevare og heller ikke helt uten problemer. 

- Poenget er at hvis du skulle ventet på havbruksmeldingen så hadde det vært vanskelig å overbevise oppdretterne om å investere. Forhåpentligvis kan miljøfleksordningen tre i kraft med virkning fra 2025 og desto fortere dette kommer på plass, desto fortere kan teknologien modnes, legger han til.

Avslutnings sier Hoaas at han håper man fjerner nedtrekk i produksjon ved rødt lys i tråd med havbruksutvalgets NOU:2023:18.