F. v.: Kjell Arne Møklebust, styreleder i AqKva; Vidar Onarheim, daglig leder i HavExpo; Cecilie Dahl, styreleder i Sotra Sportsklubb og Dan Christiansen, styreleder i HavExpo. Foto: Pål Mugaas Jensen.

HavExpo utvider etter stor respons

HavExpo, den nye messen for havbruks- og fiskerinæringen, skal arrangeres for første gang i mai 2022 i Sotra Arena, like utenfor Bergen. Åtte måneder før dørene åpnes opplever arrangørene en så stor respons at de ser seg nødt til å utvide messen både i areal og i tid.

Publisert Sist oppdatert

- HavExpo 2022 blir nå 40 % større enn planlagt målt i tilgjengelig areal, og vi er nå oppe i 14.000 m2 under tak, sier daglig leder i HavExpo AS, Vidar Onarheim.

Fra idé til suksess

Han har allerede solgt 85 % av arealet og kan konkludere med at idéen om en stor, nasjonal og internasjonal fagmesse i Havbyen Bergen ser ut til å fange oppmerksomheten til folk ikke bare i Norge, men også i utlandet.

- Den første HavExpo-messen i Bergen er en stor suksess allerede før vi har satt opp det første messebordet og den overveldende responsen gjør at vi også utvider messen fra 2 til 3 dager, forteller Onarheim. 

Ved å utvide messen med en ekstra dag håper han det vil gi enda mer kontakttid mellom utstillere og besøkende, spesielt med tanke på at hovedtanken bak messen er at flest mulig fra hele bransjen skal møtes.

- Her er det rom for alle, fra ytterst på merdkanten til øverst i administrasjonsbygget, sier Onarheim som beregner at messen tiltrekker seg 18.000 besøkende over 3 dager. 

«HavExpo-distrikt» i Bergen sentrum på kveldstid

I løpet av 3 dager blir det over 100 ulike foredrag innen forskning, forvaltning, innovasjon og teknologi, og det blir lagt opp til møteplasser i messeområdet på dagtid, og i Bergen sentrum på kveldstid. 

Gjennom deres tette samarbeid med Visit Bergen, utelivsbransjen, Bergen kommune og Avinor har messen satt av et helt «HavExpo-distrikt» der kjentfolk fra bransjen kan møtes til sosialt samvær. 

Dette tror Onarheim vil være med på å øke attraktiviteten til Bergensregionen også i etterkant av arrangementet. Samarbeidet gir også inspirasjon til å bygge videre fremover siden HavExpo skal arrangeres annethvert år.

350 innovasjonsnyheter - minst

På HavExpo 2022 vil besøkende kunne møte over 350 ulike utstillere som presenterer innovasjoner og produktnyheter for første gang siden nedstengingen av samfunnet. I en næring med så høy innovasjonstakt betyr det en stor rekke nyheter som interesserte bør få med seg for holde seg oppdatert i faget.

- Vi er stolte og glade over at bransjen har så stor tro på konseptet vårt, og vi gleder oss til å få presentere Havbyen Bergen som hovedstaden for sjømatnæringene, avslutter Onarheim.

Bakgrunn: HavExpo var planlagt gjennomført som en fysisk messe 05. – 06 mai 2020 i Sotra Arena like utenfor Bergen men ble utsatt pga pandemien. Ved nedstenging i mars hadde en solgt ut 94% av alt tilgjenglig standareal på tidspunktet. HavExpo er en ny havbruks- og fiskerimesse, planlagt gjennomført annenhvert år, og første gang var den planlagt med 12.000 besøkende over to dager. Messen var rettet både mot norsk og internasjonalt publikum.