Den nye havbruks- og fiskerimessen HavExpo, som skal holdes like utenfor Bergen i mai neste år, har blitt godt mottatt i næringen. F. v.: Kjell Arne Møklebust, styreleder i AqKva; Vidar Onarheim, daglig leder i HavExpo; Cecilie Dahl, styreleder i Sotra Sportsklubb og Dan Christiansen, styreleder i HavExpo. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Stor interesse for HavExpo

Det er lovende tendenser for den nyoppstartede havbruks- og fiskerimessen HavExpo, som skal avholdes like utenfor Bergen til neste år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I mai neste år, nærmere bestemt 6. og 7. mai, blir messen arrangert for første gang i det som heter Sotra Arena – like utenfor Bergen.

Messeområdet som Sotra Sportsklubb disponerer er ifølge Vidar Onarheim, daglig leder i AqKva, landets fjerde største messeområde på hele 14 000 kvadratmeter effektiv utstillingsareal under tak.

Renner inn påmeldinger

Onarheim kan nå fortelle til Kyst.no at det har vært stor interesse for den nye messen, og at det virker ut som den har truffet blant folk i næringene.

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra markedet. Vi sikter på å fylle opp to haller, og i den første hallen er det allerede 90 % fullt av utstillere, poengterer Onarheim, som er en av aktørene bak.

Vidar Onarheim, daglig leder i Aqkva. Foto: Margarita Savinova.

Han forteller at de har lagt mye vekt på at det kommer mange besøkende, og at de derfor skal bli godt ivaretatt under messedagene.

Onarheim tror en del av grunnen til den store oppsluttningen er at messen ligger tett på leverandørindustri og kundegrupper.

- Det er mye oppdrettere og selskap som har hovedkontor i nærheten, og det er mye fiskeri utenfor Bergen.

Langsiktige avtaler

Messen skal etter planen arrangeres annethvert år. I tillegg til konferansearrangøren AqKva, er messeselskapet eid av Sotra Sportsklubb, mens det er Fjell kommune som eier selve Sotra Arena, en mye brukt messearena på Vestlandet.

- Det er langt over våre forventninger, og det har fylt seg opp mye raskere enn vi hadde trodd, legger Onarheim til.

Selv om hovedmålgruppen i starten er norsk leverandørindustri og norsk havbruk og fiskeri, har arrangørene ambisjoner om at messen på sikt skal utvikle seg til å bli en internasjonal fagmesse.

Onarheim påpeker at Bergen har stor kapasitet både på overnatting og utstillingsarealer.

- Vi har startet et samarbeid med reiselivsorganisasjonen Visit Bergen og vi har inngått langsiktige avtaler med hotellene i Bergen og sikret oss hotellrom til et fornuftig prisbilde. Hotellene har forpliktet seg til å ikke øke prisene de neste 5 årene utover vanlig prisstigning i bransjen, sier han.

Onarheim sier avslutningsvis at de ønsker å lage en messe for havnæringene som går over to dager. Kjapt, effektivt og informativt.

For orden skyld tar vi med at HavExpo er deleid av AqKva, der Vitamin Holding eier 1/6. Vitamin Holding er også eier av Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.