Fig. 1: A) Rognkjeks med karakteristiske hvite flekker på finner. Dette er ofte observert tidlig i sykdomsutviklingen hos rognkjeks med pasteurellose. Foto: Nina Sandlund / HI

Ny forskning på Pasteurellose hos rognkjeks og laks

De siste to årene har det blitt registrert et økende antall utbrudd av pasteurellose både hos laks og rognkjeks i enkelte regioner langs norskekysten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Saken er skrevet av: Nina Sandlund (prosjektleder), HI, Anita Rønneseth, UiB og Liv Sandlund, Pharmaq Analytiq.

Vestlandet synes å være hardest rammet. Pasteurellose forårsakes av bakterier i slekten Pasteurella spp. og har vært godt kjent for å gi infeksjoner hos rognkjeks de siste årene. Tidligere, på 90-tallet, ble en Pasteurella-type påvist på norsk oppdrettslaks på noen få anlegg. Sykdommen ble først registrert i Finnmark og fikk det samiske navnet Varracalbmi som betyr blodøye. 

Samarbeid om smitteforsøk

Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Pharmaq Analytiq har samarbeidet om å utføre et smitteforsøk med to ulike Pasteurella-isolater isolert fra henholdsvis syk laks og rognkjeks. Laks er smittet direkte med bakterier fra begge fiskeartene og i tillegg kohabitantsmittet med bakterier utskilt fra syk rognkjeks. Foreløpige resultater fra forsøket viser at rognkjeks ble syk og utvikler pasteurellose etter smitte med både isolatet fra rognkjeks og fra laks (Fig. 1a). Isolatet fra laks virket i tillegg å forårsake et raskere sykdomsforløp og dødelighet hos rognkjeks, sammenlignet med rognkjeksisolatet. I tillegg ser det ut til at de to isolatene fører til ulik patologi. Imidlertid er dette kun et enkelt innledende forsøk, så man må være varsom med å trekke konklusjoner. 

I forsøket utviklet den smittede laksen ingen kliniske tegn på pasteurellose, uavhengig av smitteisolat. Vi vet ikke om utbrudd av pasteurellose hos laks i felt utløses av andre faktorer. Håndtering og stress eller tilstedeværelse av andre agens er de nærliggende faktorer å peke på. Vi har nå ikke kunnskap om hvorfor laksen får pasteurellose, så det er all grunn til å følge godt med på denne bakterien og sykdomsproblemene den er involvert i.

De ulike pasteurella-isolatene som forårsaker pasteurellose i Norge er ikke i særlig grad blitt karakterisert slik at de(n) variantene vi har i Norge har ikke fått et fullt navn. Hos Pharmaq Analytiq er det isolert og utført helgenomsekvensering på isolater både fra syk laks og rognkjeks. Fylogenetisk analyse med sammenligning av fire konkatenerte «house keeping» gener fra laks og rognkjeks isolatene med andre kjente Pasteurellaceae arter, viser at de er to genetisk ulike isolater hvor Pasteurella skyensis er nærmeste kjente slektning (basert på sekvenser tilgjengelige hos NCBI) (Fig. 1b). Pharmaq Analytiq arbeider med utvikling av real-time PCR assay for subtyping av de to Pasteurella sp. isolatene som kan benyttes til kommersiell påvisning i fisk.  

Det jobbes nå med å fullføre de resterende analysene fra forsøket.