– Jeg er svært glad for dette utfallet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. Hun legger til at dommen er prinsipielt viktig for Havforskningsinstituttet som forsknings- og forvaltningsstøtteinstitutt.  Foto: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet
– Jeg er svært glad for dette utfallet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. Hun legger til at dommen er prinsipielt viktig for Havforskningsinstituttet som forsknings- og forvaltningsstøtteinstitutt. Foto: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet

Trafikklys-saken: – Riktig avgjørelse i en prinsipielt viktig sak

Oppdretterne fikk ikke medhold i søksmålet mot staten. – En prinsipielt viktig avgjørelse, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Publisert

I fjor gikk 25 oppdrettere på Vestlandet til søksmål mot staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Det skjedde etter at de ble pålagt å redusere mengden fisk de hadde i sjøen, som en følge av reguleringene i det såkalte trafikklyssystemet. Oppdretterne mente det ikke var faglig grunnlag for pålegget fra departementet. Nå har dommen falt, og staten er frifunnet.

Flere vitner i saken

Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapsgrunnlaget til trafikklyssystemet. Flere forskere fra instituttet var vitner i saken, der trafikklyssystemet var gjenstand for mye kritikk fra saksøkernes side.

- Jeg er svært glad for dette utfallet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. Hun legger til at dommen er prinsipielt viktig for Havforskningsinstituttet som forsknings- og forvaltningsstøtteinstitutt.

- Det er ikke rettssystemet som skal overprøve vår kunnskap og våre forskningsbaserte råd. Naturvitenskapen håndteres gjennom internasjonalt anerkjente akademiske metoder – som sørger for grundig og kritisk kvalitetssikring.                  

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtssen er glad for at staten har vunnet saken fullt ut og fått tilkjent saksomkostninger.

- Vi mener det er en riktig konklusjon. Dommen er omfattende, og vi vil sammen med Regjeringsadvokaten bruke tid fremover til å sette oss nøye inn i premissene, sier ministeren.