Doktorgradsstipendiat Barbro Taraldset Haugland har studert effekten av hydrogenperoksid på tare i lab. Hun påpeker at man trenger mer kunnskap om hvordan lusemiddelet sprer seg i sjø. Foto: Barbro Taraldset Haugland.
Doktorgradsstipendiat Barbro Taraldset Haugland har studert effekten av hydrogenperoksid på tare i lab. Hun påpeker at man trenger mer kunnskap om hvordan lusemiddelet sprer seg i sjø. Foto: Barbro Taraldset Haugland.

- Har ikke nok kunnskap om hvordan H2O2 sprer seg etter utslipp

- Behovet for mer kunnskap om hvordan hydrogenperoksid sprer seg i havet og påvirker marine organismer er stort, sier Barbro Taraldset Haugland. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Haugland er doktorgradsstipendiat ved Havforskningsinstituttet og oppdaget i forbindelse med et annet eksperiment at sukkertare som var satt ut i nærheten av et oppdrettsanlegg hadde dødd. Det viste seg at anlegget hadde brukt hydrogenperoksid, og på bakgrunn av dette satte hun i gang arbeid med å finne ut hvor mye sukkertaren tåler av det omdiskuterte bademiddelet.

- Vi hadde et eksperiment der vi hadde satt ut sukkertare på forskjellige lokasjoner, festet til tau, for å se på vekst. Dette felteksperimentet hadde pågått i seks måneder, hvor vi sjekket plantene en gang i måneden.

Da forskerene skulle sjekke plantene sier hun at så og si alle plantene var borte ved det ene anlegget, og det som hang igjen på tauet var små, myke stilker

- Dette var nytt. Det viste seg at de hadde brukt hydrogenperoksid på anlegget rett etter at vi hadde satt ut nye planter. For å finne ut om det kunne ha sammenheng med de observasjonen vi hadde gjort i feltet, satte vi i gang med forsøk i laboratoriet.

Planlegger studier for å se påvirkning av H2O2

Barbro Taraldset Haugland forteller det er vanskelig å si hvor mye hydrogenperoksid som faktisk når ned til taren i forbindelse med lusebehandling. - Det jobbes for å øke kunnskapen om dette, sier hun. Foto: Havforskningsinstituttet.
Barbro Taraldset Haugland forteller det er vanskelig å si hvor mye hydrogenperoksid som faktisk når ned til taren i forbindelse med lusebehandling. - Det jobbes for å øke kunnskapen om dette, sier hun. Foto: Havforskningsinstituttet.

- Hvor mye av hydrogenperoksid i behandlingsrutiner tror du når inn/ned til taren i havet?

- Dette er et vanskelig spørsmål å svare på, ettersom vi for øyeblikket ikke har nok kunnskap om hvordan H2O2 sprer seg etter utslipp. To spredningsmodeller er foreløpig gjort, og ingen av disse utelukker at doser, som kan påvirke sukkertaren negativt, kan forekomme. Men, det er fremdeles usikkerhet knyttet til disse modellene, og de tar ikke hensyn til for eksempel nedbrytning av H2O2, sier hun.

Les også: Alger er viktige i nedbrytingen av hydrogenperoksid i sjø

Haugland påpeker videre at Havforskningsinstituttet nå jobber med modeller og halveringstid for å øke kunnskapen om dette.

Hun sier det foreløpig ikke er gjort noen feltforsøk med påvirkningen av H2O2 på hverken dyr eller alger, og dette er noe Havforskningsinstituttet nå planlegger å gjennomføre.

Spredningsmodeller fremfor feltstudier

I arbeidet med sukkertaren er det tatt utgangspunkt i spredningsmodeller fra Akvaplan Niva. Havforsker Gro Harlaug Refseth i Akvaplan Niva har tidligere fortalt Kyst.no at konsentrasjoner av hydrogenperoksid som assosieres med effekt kan spres opptil tre kilometer unna.

- Spredningsmodellene gir et mer komplett bilde av bevegelsen av hydrogenperoksid i sjø, sammenliknet med feltstudier. Derfor egner de seg mer i diskusjonen om den potensielle konsentrasjonen sukkertare kan bli utsatt for og påfølgende virkninger.

Les også: Fant svært lave nivå av hydrogenperoksid 60 meter unna merd

Når det gjelder utslipp av hydrogenperoksid og effekten det har på andre marine arter utenfor reke-og gytefelt, svarer Haugland at dette er et veldig kompleks bilde.

- Det er ikke noe jeg kan svare på på bakgrunn av ett laboratorie studie. Etter hvert som vi får kunnskap tar vi den i bruk i risikorapportene våre, og i annen rådgivning, sier hun avslutningsvis.