Volt Processor under avlusing på lokasjonen Skjortneset. Foto: Privat.

Vannavluser skal forhindre resmitte

Avlusningsenheten til Naupilus Solutions ble nylig testet på lokaliteten Skjortneset med gode resultater.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Vannavluser-komponenten er en selvgående enhet som skal suge lakselusen ut av vannmassene i merden.

Lusen blir sugd inn i en filterpose som går 4,35 meter ned i merden, med hull på 150 mikrometer, da det er dette som trengs for å holde på lakselusen. Det er kjent at mye av lusen faller av under trenging av fisken før den går inn i selve avlusningsenheten (opptil 40%), og det er denne lusen enheten til Naupilus Solutions samler opp.

Robert Søviknes fra Remøy Management. Foto: Privat.

- Vil påvirke resmitten i stor grad

Den nye båten Volt Processor avluset nylig på lokasjonen Skjortneset tilhørende Hofseth Aqua med Optilicer.

Robert Søviknes fra Remøy Management sier til Kyst.no at han er fornøyd med resultatet fra NS Collectoren til Naupilus Solutions, som de har med seg på oppdrag.

- Resultatene er meget gode, vi tror også dette vil påvirke resmitten i stor grad. Det å kunne forebygge resmitte på det stadiet når fisken akkurat er avluset/ behandlet ser vi på som et stort fremskritt. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Nauplius Solution AS og utviklingen videre, sier han.

Her blir avlusningsenheten satt på prøve av mannskapet ombord på Volt Process. Foto: Privat.

Sendt søknad

Avlusningsenheten (NS Collector) og vannløfteren (NS Lifter) har vært i drift ved lokasjonen Vindsnes (Hofseth Aqua) i cirka seks måneder.

Robert Myklebust i Hofseth Aqua forteller til Kyst.no om utviklingen.

- Ved bruk av avlusningsenheten er det så store mengder frittsvømmende lus at filterpose tømmes mellom hver skifte av merd. Målet fremover vil være å komme i mål med hele «konseptet», og bygge komplett proto-type. Vi har søknad inne hos Innovasjon Norge for finansiell støtte til dette.

Begrense tap

Det er innen områdene begroing, logistikk og fôring de teknologiske innsatsfaktorene i løsningen er.

- Det er et totalprinsipp og multiverktøy som vil samle og komplimentere arbeidsoppgavene som vi mener er sentrale i lusebekjempelsen på et aktivt og preventivt nivå, samtidig som vi modulerer utfôringsenheten i en og samme enhet, som arbeidsmodul til lusebekjempelse, har Myklebust tidligere forklart til Kyst.no.

- Nøkkelmotivet til en slik komprimert løsning er å komme inn på selve arbeidsområdet som er fisken, nota og fôringen. På bakgrunn av kjente problemstillinger med nota som groe, dagens fôringssystemer, logistikkutfordringer og kostnadsdrivere som gjentatte avlusinger og innleid materiell/personell samt følgene av dette, mener vi at vårt bidrag vil kunne begrense de tap og ressursbruk næringen opplever i alle ledd, fortalte han.