Hofseth Aqua har oppgradert sitt slakteri som ligger på Aspøya i Ålesund Sentrum. Slakteriet huset tidligere Fjordlaks. Foto: Google maps.
Hofseth Aqua har oppgradert sitt slakteri som ligger på Aspøya i Ålesund Sentrum. Slakteriet huset tidligere Fjordlaks. Foto: Google maps.

Ønsker å doble slaktevolumet

Etter intense uker med ombygging av Hofseth Aquas slakteri i Ålesund er det nå klart for åpning. Målet for selskapet er å doble slaktevolumet i løpet av et par år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hofseth Aqua har ifølge en pressemelding de siste årene gjort betydelige investeringer både på sjø- og landsiden for å optimalisere produksjonen, og sist ut er oppgradering av selskapets slakteri i Ålesund sentrum.

- Med denne oppgraderingen er Hofseth Aqua vel rustet til å håndtere forventet vekst av eget slaktevolum så vel som slaktevolum fra andre oppdrettere i regionen, forteller selskapet.

Det var Skodje-selskapet Volf som ble valgt som leverandør av ny fabrikk.

Adm. dir. i Hofseth International AS, Roger Hofseth forteller det er et bevisst valg å bruke et annet sunnmørsk selskap som leverandør.

Innredning Hofseth Aquas slakteri i Ålesund. Foto: Hofseth Aqua.
Innredning Hofseth Aquas slakteri i Ålesund. Foto: Hofseth Aqua.

- Vi brenner for å bruke lokale aktører og bidra til å skape arbeidsplasser i regionen. Det er veldig viktig at det vi driver med inne i fjordene skaper ringvirkninger lokalt, sier han.

Volf har levert alt av transportører, ny kjøletank og automatisk innmating-system av isoporkasser. I tillegg har Marel stått for levering av ny grader.

- Kapasiteten i løpet av et skift er nå det doble av det vi hadde tidligere og vi greier nå over 100 tonn i løpet av et skift, sier driftssjef Lars Magne Haram i pressemeldingen.

Fakta om Hofseth Aqua og Hofseth konsernet
• Hofseth Aqua er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri og produserer 10-12.000 tonn med ørret og laks per år.
• Hofseth Aqua er en del av Hofseth International AS som er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Selskapet videreforedler laks og ørret med en årlig produksjon på ca 50-60 000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.
• Konsernet har ca 500 årsverk og omsatte for 3,4 milliarder kroner i 2018.
• Hofseth International produserer alt av ferdigprodukter, herunder fileter, porsjoner og røkte produkter for ledende internasjonale dagligvare- og restaurantkjeder og mer enn 95 prosent av produksjonen eksporteres.
• Hofseth International er også stor aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.
• Hofseth Biocare spiller en nøkkelrolle i konsernets strategi om å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet drift, hvor hele fisken utnyttes uten at noe går til spille.