Boligene som kjøpes ligger i gangavstand til anlegget på Holmen.
Boligene som kjøpes ligger i gangavstand til anlegget på Holmen.

Holmøy Maritime kjøper boliger på Maurnes

Eiendommen består av 6 leiligheter med fellesareal. Bygningsmassen er på til sammen 624 kvadratmeter og oppført i 1998. Holmøy Maritime betaler takst for eiendommen på 8,2 millioner kroner.

Publisert

Holmøy konsernet er i full gang med byggingen av det nye slakteriet som vil stå ferdig 1. kvartal 20024. I tilknytting til dette skal ansettes 60-70 nye kollegaer i konsernet. Det arbeides også med å bygge et helt nytt settefiskanlegg i Vangpollen i Sortland kommune på sikt. Det betyr at det i årene fremover vil være mange nye mennesker som skal ansettes.

- Eiendommen vi kjøper ligger så å si på nabotomten vår og vi vet at bolig er en kritisk faktor når det skal ansettes nye mennesker, sier Kay Arne Nygård, daglig leder i Holmøy Maritime.

Les også: Utvider slakteriplanene - investerer 30 millioner mer

Hente ut vekstpotensiale

- Vi er bevisst på at boliger som tilbys våre ansatte skal ha en god standard. Vi vil derfor etter overtakelse gå i gang med en total rehabilitering av bygningsmassen, forteller Kay Arne Nygård, daglig leder i Holmøy Maritime.
- Vi er bevisst på at boliger som tilbys våre ansatte skal ha en god standard. Vi vil derfor etter overtakelse gå i gang med en total rehabilitering av bygningsmassen, forteller Kay Arne Nygård, daglig leder i Holmøy Maritime.

Han mener det for mange er en terskel å skulle flytte til en ny plass for å begynne i en ny jobb. Det at det da er tilgjengelig boliger med god standard for leie tror selskapet kan være med å senke denne terskelen.

- Vi mener at Vesterålen er så attraktiv at viss en først kommer hit så er det en stor sjanse for at en vil etablere seg permanent med at en kjøper eller bygger egen bolig. Dette er også et perspektiv vi har lagt til grunn for beslutningen og å kjøpe boligene.

Nygård påpeker at dersom man skal hente ut vekstpotensialet i sjømatnæringen er man nødt til å kunne tilby helårige attraktive arbeidsplasser.

- Det er et hovedfokus vi har i alt vi gjør, og vi er litt stolt over at vi fra 1973 og frem til i dag, aldri har skrevet ut et permitteringsvarsel. Men det nytter ikke med attraktive arbeidsplasser dersom ansatte ikke har en god plass å bo, sier Nygård.