- Tilsvarende rør-maskin er det ikke mange av i Norge, sier Sverre Heidal i Hordaland Rør. Foto: Sverre Heidal.
- Tilsvarende rør-maskin er det ikke mange av i Norge, sier Sverre Heidal i Hordaland Rør. Foto: Sverre Heidal.

Stort trykk i etterspørsel etter utstyr til landanlegg

Hordaland Rørteknikk som holder til i nye lokaler på Nore Fusa Industriområde, sier til Kyst.no at det er stor pågang etter rør til landanlegg. Selskapet har derfor investert i nytt verktøy og utstyr for å dekke etterspørselen fra markedet.

Publisert

- I forbindelse med stort trykk på resirkulerings anlegg på land til oppdrett har vi investert i stor rør-bend maskin for å ta deleproduksjon her i Norge, sier prosjektleder Sverre Heidal i Hordaland Rørteknikk.

Sveisemaskinen lager bend,T-rør og grenrør i PE-material opp til 1200 mm.

Den nyeste investeringen til Hordaland Rør. Foto: Sverre Heidal.
Den nyeste investeringen til Hordaland Rør. Foto: Sverre Heidal.

- Tilsvarende rør-maskin er det ikke mange av i Norge. Vi håper at vi har investert riktig, og at lokale krefter kan stå for en del av utviklingen innen havbruksnæringen, sier Heidal til kyst.no.

Les også: Ordførar ynskjer snuoperasjon for vill- og oppdrettslaks

Les også: Lyser ut 13 stillinger i bygd med syv fastboende

Første oppdraget til selskapet med den nye maskinen var dele-produksjon til Marine Harvest sitt nye store anlegg i Fjæra, hvor det nå bygges et settefiskanlegg som får et av landets største og mest moderne resirkuleringsanlegg.

Mer effektivitet i lusekampen

- Vi har vært med å utvikle flytebrygge med fisketransport rør til «lusekampen» som brukes i forbindelse med Thermolicer. Dette er utviklet i samarbeid med Blom fiskeoppdrett, sier Heidal.

- Installasjonen gir mindre og mer effektivt arbeid i lusekampen, ved at termoliceren kan ligge på samme plass på en lokalitet, utdyper han.

Les også: Oppdrettarar går saman om investering mot lakselus

Les også: Storproduksjon av mekaniske avlusere

Hordaland Rør har samarbeidet med Blom Fiskeoppdrett for å utvikle utstyr til Thermolicer. Foto: Sverre Heidal.
Hordaland Rør har samarbeidet med Blom Fiskeoppdrett for å utvikle utstyr til Thermolicer. Foto: Sverre Heidal.

Heidal forklarer at flytebryggen henges fast i termolicer flåten, slik at laksen etter behandling renner tilbake til merden. Røret oppå flytebryggen er blitt lagt fall slik at fisken renner tilbake i merder som ligger i avstand fra Thermoliceren.

- Tilbakemeldingen fra Blom er at dette fungerer veldig bra. Løsningen har fått en del oppmeksomhet og det er mange oppdrettere som vurderer samme løsning, sier Heidal til kyst.no.

  • Hordaland Rørteknikk ble etablert i 2006.
  • Hovedkontor og produksjonshall til selskapet er lokalisert på Nore Fusa Industriområde på Holmefjord i Hordaland Kommune.
  • Selskapet har 28 ansatte med over 30 års erfaring innen faget.