Det planlagte lakseslakteriet.

Hoseth landet storavtale for det nye slakteriet til Nova Sea

Hoseth Technology er valgt som Nova Seas leverandør av HeliXir levendekjøling til den nye laksefabrikken på Lovund.

Publisert

Det uttaler Hoseth i en pressemelding.

Key account manager i Hoseth Technology, Jonny Holsen sier prosjektet er selskapets største prosjekt innen levendekjøling, samt det mest innovative. Levendekjølingstanken er på 300 m3 og skal behandle 200 laks i minuttet. 

- Fisken leveres ustresset og restituert til bedøvelse - og det er bra for fiskevelferden og gir samtidig god filetkvalitet. Kjøling før bedøvelse gjør også laksen kald i kjernen, slik at avrenning fra kasser under transport kan unngås, sier Holsen. 

- Prosjektet inkluderer et distribusjonssystem frem til bedøvelse og en avansert vannlogistikk som sparer både vann og energi når man ser hele fabrikken under ett, legger han til.

Leveransen skal fokusere på automatisering og produksjonskontroll. I dette inngår automatisk mating og utmating av HeliX levendekjølingstank og full- automatisert vannlogistikk og kjøling. Prosjektet inkluderer HoT Smart Camera, en ny egenutviklet smart fisketeller. Denne smarte fisketelleren baserer seg på maskinlæring og muliggjør avansert datafangst. Styresystemet er lagt opp for avansert dataovervåking, inkludert data- og bildefangst med databaselagring, for å sikre mattrygghet, produktivitet og forlenget holdbarhet.

- Nova Sea ser frem til et godt samarbeid i byggeperioden og et produkt som vil bidra til konseptet vårt, sier kommersiell direktør Bjørn Olvik.