Laksenæringen fortsetter arbeidet med å optimalisere tiltakene mot lakselus, i tråd med næringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger. Foto: Sjømat Norge.
Laksenæringen fortsetter arbeidet med å optimalisere tiltakene mot lakselus, i tråd med næringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger. Foto: Sjømat Norge.

Nedgangen i bruken av legemidler mot lakselus fortsetter

Legemidler er et viktig redskap i verktøykassen om laksen blir syk eller trenger ekstra hjelp mot lus. Som i landbruket og i hagestell er det også viktig i havbruk å benytte minst mulig midler mot parasitter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Derfor er det positivt at det også i 2017 var nedgang i bruken av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge i en sak på Lusedata.no. 

Legemidler mot lakselus benyttes enten gjennom tilsetning i fôr eller ved dosering i vann som et bademiddel. Foreløpige tall fra legemiddel- og fôrleverandørene viser stor reduksjon for alle midler. Nedgangen er enda større enn året før, og varierte fra 31 til 93 prosent reduksjon. Også bruken av kitinsyntesehemmere er kraftig redusert. Dette er midler som påvirker lakselusens evne til å skifte skall. Det er restriktiv bruk av disse midlene spesielt i sommerhalvåret.

Bruken av hydrogenperoksid (H2O2) gikk ned med 38 prosent i 2016 og ytterligere 65 prosent reduksjon i 2017. Målt i mengde virkestoff er fortsatt hydrogenperoksid det mest brukte middelet mot lakselus. I fjor ble det brukt et samlet volum på 9.277 tonn, mot 26.597 tonn året før. Hydrogenperoksid krever store volumer for hver behandling. Ved bruk brytes det imidlertid raskt ned til vann og oksygen. Hydrogenperoksid er også et vanlig desinfeksjonsmiddel i landbruket, husholdninger, sykehus, industrien og til vannrensing. I havbruk brukes hydrogenperoksid mot lus og mot gjellesykdommen AGD.

Lakselus er en organisme som finnes naturlig i havet og som man aldri blir kvitt, men som må kontrolleres i laksemerdene. Derfor er det viktig at næringen ved siden av forebygging og medisinfrie metoder fortsatt har effektive legemidler i beredskap. Disse må tas vare på, brukes best mulig og alterneres for å unngå resistens. Næringen er i ferd med å utvikle en større verktøykasse mot lus. Denne må brukes klokt og må utvikles videre.

– Vi fortsetter arbeidet med å optimalisere tiltakene mot lakselus. Det er i tråd med laksenæringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger, sier Stenwig.