Fiskeriminister Harald T. Nesvik ønsker å sette mer fokus på bruk av legemiddel mot lakselus, og inviterer i den anledning næringen til å møtes denne uken. Foto:  Andrea Bærland.
Fiskeriminister Harald T. Nesvik ønsker å sette mer fokus på bruk av legemiddel mot lakselus, og inviterer i den anledning næringen til å møtes denne uken. Foto: Andrea Bærland.

Inviterer til møte for å diskutere legemiddelbruk

Fiskeriminister ønsker å sette mer fokus på bruk av legemiddel mot lakselus og inviterer denne uken oppdrettsnæringen til et møte for å utveksle erfaringer. 

Publisert

Fiskeriminister Harald T. Nesvik inviterer oppdrettsnæringen til et møte 21. september om bruk av legemidler i behandlingen mot lakselus. Dette melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett, men vi skal ikke ha en bruk som gir uakseptable effekter på miljøet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

- Jeg ønsker nå et møte for å drøfte dette, og høre næringens erfaringer med dagens regelverk, både når det gjelder bruk av brønnbåt og behandling i merd på anlegget. Møtet gir også anledning til å drøfte eventuelle ytterligere tiltak for å redusere miljøeffekter av bruk av legemidler mot lakselus, sier fiskeriministeren.

- Vi må heller ikke glemme at det har vært en nedgangen i bruk av lusemidler. De siste årene har det gått fra 1279 behandlinger med hydrogenperoksid i 2015, til kun 214 behandlinger i 2017. Det er et enormt skritt i riktig retning, sier Nesvik.

Tid og sted: fredag 21. september 2018 kl 08:30 i Nærings- og fiskeridepartementet i Kongensgate 8, Oslo.