Det er meldt om ILA-mistanke om lokaliteten Kvingra hos Midt-Norsk Havbruk. Kart: Barentswatch

ILA-mistanke på Midt-Norsk Havbruk anlegg

Midt-Norsk Havbruk melder om mistanke om ILA ved lokalitet Kvingra. 

Publisert Sist oppdatert

Midt-Norsk Havbruk AS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om ILA ved lokaliteten Kvingra.

Lokaliteten har 925 000 fisk med en snittvekt på 3,6 kilo. Midt-Norsk Havbruk AS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå, melder selskapet i en børsmelding. 

Midt-Norsk Havbruk AS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.