Foto fra Organic Seafarm sin lokalitet.

ILA-mistanker i Nordland og Vestland

Det er mistanke om ILA i Gildeskål kommune i Nordland fylke og i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke.

Publisert

Den førstnevnte lokaliteten drives av Organic Seafarm AS.

Flere mistanker

Labora fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet per telefon den 27. mai 2024 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 45037 Kjølvika I. Mistanken baseres på positiv PCR-prøve fra rutinemessig prøveuttak.

Lokalitet Kjølvika I.

- Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste diagnosen, skriver de i en melding.

Det er også mistanke om ILA ved lokalitet Gulholmen i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Det er Lerøy Vest Sjø AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Selskapet varslet Mattilsynet 28. mai 2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 24735 Gulholmen.

Lokalitet Gulholmen.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.