Lerøy-lokalitet Djupavika.

Mistanke om ILA i Tysnes kommune

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Djupevika i Tysnes kommune i Vestland fylke. Det er Lerøy Vest som driver oppdrett av laks på lokaliteten.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 25. januar om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Djupevika.

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet den 19. januar 2023.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse