Mattilsynet har sendt prøver til Veterinærinstituttet for å eventuelt bekrefte ILA ved lokaliteten.

Mistanke om ILA på Mowi-anlegg

Det er mistanke om ILA på Mowis lokalitet Trommo i Kvinnherad kommune i Vestland fylke.

Det skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

Mowi Seawater Norway AS varslet Mattilsynet 31. mai 2023 om en mulig mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Trommo.

Lokaliteten ligger bare 7,3 km unna lokaliteten Apalvikneset hvor det også er mistanke om ILA.

Les også: ILA mistanke på samlokalitet i Ullensvang

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA

Mattilsynet bekreftet mistanken 5. juni 2023 basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet den 19. mai 2023.

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon i anlegget den 2. juni 2023 med uttak av prøver som er sendt til Veterinærinstituttet, for å eventuelt kunne stadfeste sykdommen.