Mattilsynet opphever bekjempelsessone for ILA i Nordland fylke

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland fylke

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mattilsynet melder at de har 19. mars 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene Hestholmen N, Skauholmen og Langskjæran i Gildeskål kommune.

Fiskesykdommen ILA ble påvist ved sjølokaliteten Hestholmen N i mai 2020. Lokaliteten drives av Nova Sea AS. 

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Den felles brakkleggingsperioden var over 19. mars 2021.

Bekjempelsessonen oppheves og lokalitetene innlemmes i overvåkingssonen fra 19. mars 2021. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.