Salmar-lokalitet Fartøyvika.

Mistanke om ILA på Salmar-lokalitet

Det er mistanke om ILA etter uttak av rutineprøver på lokalitet Fartøyvika. Lokaliteten ligger i Måsøy kommune i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet opplyser at det står ca. 900 000 stk laks med en snittvekt på 5,4 kilo på lokaliteten.

- Dette vil bli håndtert etter vanlige prosedyrer og i samråd med Mattilsynet, skriver de.

På grunn av fiskens størrelse vil denne bli slaktet ut fortløpende selv om det foreløpig kun er mistanke om ILA.

Da fisken er av slakteklar størrelse og allerede var på slakteplan vil dette få begrensede økonomiske konsekvenser.