Det ble omsatt flere doser av ILA og PD i 2020, sammenlignet med året før. Figur fra PHARMAQ.

Stor økning i PD og ILA-vaksinering

Vaksineomsetningen til laks i desember ble 17 millioner doser sammenlignet med 8,1 millioner doser i desember 2019.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Totalt i 2020 ble det solgt 402,3 millioner doser til laks sammenlignet med 397,0 millioner doser i 2019. I desember ble det omsatt 4,2 millioner doser med PD-vaksiner. Total i 2020 er det solgt 165,5 millioner doser av PD-vaksiner som er en økning fra 126,6 millioner doser i 2019.

Totalt i 2020 ble det omsatt 27,5 millioner doser av ILA-vaksine. Dette er en betydelig økning fra 11,5 millioner doser i 2019 (6,6 millioner doser i 2018). Det ble solgt 1,1 millioner vaksinedoser til ørret i desember måned og totalt 17,8 millioner doser i 2020 sammenlignet med 16,2 millioner doser i 2019.