SalMar lokaliteten «Store Kufjord» i Alta kommune i Finnmark fylke.

ILA-mistanke på SalMar-lokalitet

Det er mistanke om ILA ved lokaliteten «Store Kufjord» i Alta kommune i Finnmark fylke.

Publisert Sist oppdatert

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet den 31. mai 2024 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet Store Kufjord. Mistanken baseres på positive PCR-prøver og histologiske forandringer i prøver tatt ut i forbindelse med sykdomsutredning.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste diagnosen.