Lokalitet Stolane.

Rømming hos Lerøy Vest Sjø

Lerøy Vest Sjø AS meldte 31. mai om en rømmingshendelse ved lokaliteten Stolane i Radfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Hendelsen skjedde i forbindelse med notskifte. Undersøkelser viste to større hull i not, opplyser Fiskeridirektoratet.

Det er ikke opplyst hvor stor fisken på lokaliteten er.

Endelig antall rømt regnbueørret er foreløpig ikke avklart. Selskapet har pr 2. juni fanget om lag 126 regnbueørreter i eget gjenfangstfiske ved anlegget. 

Fiskeridirektoratet har igangsatt tilsyn med hendelsen.