Illustrasjonsfoto, vaksine. Foto: MSD animal health.

MSD melder om mindre vaksinering i januar

Det ble bare solgt 12,65 millioner doser tradisjonell flerkomponentvaksine til laks i januar, melder MSD.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en pressemelding melder MSD Animal Health om en markant nedgang i vaksinering.

Ingebjørg Sævareid, produktsjef i MSD Animal Health. Foto: MSD.

- Normalt går det ut godt over 20 millioner slike vaksinedoser i årets første måned, så det er en markert nedgang. Det er flere mulige forklaringer. Enkelte regioner åpner for å sette ut 1-åringen allerede 15.mars, noe som gjør at settefiskprodusenter ønsker å ha vårfisken ferdig vaksinert i god tid før jul, sier Ingebjørg Sævareid, produktsjef i MSD Animal Health.

Hun sier at trenden går også mot å produsere en større fisk i ferskvann.

- Men siden stor fisk kan være vanskelig å håndtere under vaksinering, legges vaksinasjonstidspunktet tidligere. Faktisk kan endel av vårsmolten være ferdig vaksinert allerede i oktober, legger Sævareid til.

Hun sier at en uansett ikke bør legge for mye i endringer som i januar, som tross alt er en måned med lite vaksinekjøp sammenlignet med toppmånedene juli, august, oktober og november.

Ikke alt er med

- Det har også gått ut flerkomponentvaksine til laks med ILA i januar. Slike vaksiner rapporteres ikke i Farmastat, men markedsinfo indikerer at dette ikke bidrar i betydelig grad til å forklare forskjellen. Det gikk også ut i overkant av 200 000 doser med en flerkomponentvaksine uten virusbeskyttelse som brukes enten til laks eller ørret (art oppgis ikke i Farmastat), sier Sævareid.

Mer statistikk

Offisielle tall fra Farmastat viser altså at det i januar 2016 ble solgt 12,65 millioner vaksinedoser til laks med tradisjonell flerkomponentvaksine med beskyttelse mot de klassiske bakteriesykdommene; furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommene IPN og PD.

Ser vi på salget de siste tolv månedene så ble det solgt 306,9 millioner doser i perioden, mot 315,9 millioner doser i perioden januar 2014 til januar 2015.

Nær doblet vaksinering mot PD

Antall vaksinedoser med beskyttelse mot PD (pancreas disease) ligger noe over fjoråret. I januar i år gikk det ut 4,3 millioner doser mot PD mot 2,2 millioner samme måned i fjor.

- Tidligere år har imidlertid antall vaksinedoser mot PD lagt på i overkant av 5 millioner. PD vaksinering skjer i hovedsak opp til Hustadvika, men også i områdene nord for Hustadvika planlegges det i år mer PD vaksinering enn tidligere, sier Sævareid.

PD vaksinering med nytt forenklet regime

I desember 2015 og nå i januar er all laks som er vaksinert mot PD vaksinert med den nye ettstikksløsningen. Samlet sett siden juni, da det nye PD vaksine-regimet ble tilgjengelig, har rundt 70% av PD-vaksinert laks gått på nytt regime.

  • Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.