Kong Harald og Anita Krohn Traaseth under den offisielle åpningen av statsbesøket til Kina. Foto: Tom Hansen.
Kong Harald og Anita Krohn Traaseth under den offisielle åpningen av statsbesøket til Kina. Foto: Tom Hansen.

Rekordmange norske næringslivstopper til Kina

Rundt 310 representanter fra norsk industri og næringsliv deltar på delegasjonen i forbindelse med kongeparets statsbesøk til Kina neste uke. 

Publisert

- Et godt samarbeid med Kina er helt essensielt for vekst i norsk økonomi men også viktig for å øke eksporten, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge i en pressemelding på Innovasjon Norge på sine hjemmesider.

De norske selskapene utvikler løsninger innenfor områder som utdanning, energi, reiseliv, sjømat, finans, maritim næring og fiskeri. De skal delta på et bredt næringslivsprogram i Beijing og Shanghai. 

- Kina er en viktig handelspartner for Norge, og interessen for delegasjonen vitner om at forholdet blir stadig viktigere, sier Krohn Traaseth.

Hun skal lede det som sannsynligvis blir den største norske næringslivsdelegasjonen til et annet land noensinne. På fjorårets delegasjon til Kina deltok rundt 240 mennesker, og delegasjonen var da tidenes største. 
Denne gangen reiser 310 norske næringslivsaktører sammen med Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet. Delegasjonen er en del av det offisielle statsbesøket til Kina. I tillegg til kongeparet toppes den norske delegasjonen politisk med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, samt flere statssekretærer fra andre departementer.

Norske selskaper har mye å bidra med 

- Kina har en imponerende infrastruktur, og er aktive brukere av høyteknologi. Men de har store utfordringer med forurensing, klimaendringer og en stadig økende befolkning. Norge kan bidra til å løse flere av disse utfordringene, sier Krohn Traaseth. 
Næringslivsprogrammene i Beijing og Shanghai tar for seg temaer som smarte byer, fornybar energi, helse- og velferdsteknologi, og ikke minst mulighetene i havet.  Spill, entreprenørskap og Norge som turistnasjon står også på agendaen. 

Rundt 40 avtaler skal signeres 

Kina er Norges største asiatiske handelspartner. Eksporten av varer og tjenester utgjorde i overkant av 26 milliarder kroner i 2017, og importen fra Kina utgjør rundt 80 milliarder. 
- De viktigste eksportproduktene har tradisjonelt vært utstyr og maskiner relatert til skip og rigger. Det fortsetter å være dominerende, men det er interessant at også samarbeid innen energi og miljø blir stadig viktigere, sier Knut Sørlie, Innovasjon Norges direktør i Kina. 
I løpet av statsbesøket skal norske og kinesiske parter signere rundt 40 avtaler.

- Vi håper at disse avtalene vil bidra til sterkere samarbeid mellom Kina og Norge. Våre to land er langt fremme innen områder som teknologi og grønne løsninger, og gjennom å jobbe sammen kan vi lære av hverandre så vel som å fremme eksport, sier Sørlie. 

Fakta

  • Kongeparet avlegger det første statsbesøket til Kina på 21 år. Et statsbesøk er når et statsoverhode avlegger et offisielt besøk hos et annet statsoverhode.
  • Statsbesøket er en oppfølging av statsminister Erna Solbergs Kina-besøk i 2017.
  • Næringslivsdelegasjonen foregår 15. - 19. oktober 2018.
  • Kina er Norges største handelspartner i Asia. Eksporten av varer og tjenester til Kina økte fra 23,7 milliarder kroner i 2011 til 26,3 milliarder i 2017.
  • De viktigste eksportproduktene er utstyr, instrumenter og maskiner relatert til skip og rigger. Eksport av kjemikalier (gjødsel), sjømat og metaller er også viktig.
  • Import av varer fra Kina til Norge har steget fra nærmere 49 milliarder i 2011 til nærmere 80 milliarder i 2016.
  • Det er rundt 150 norske bedrifter i Kina. I dag er Jotun den største norske arbeidsgiveren i Kina med ca 1700 ansatte.
  • De norske selskapene i Kina er hovedsakelig knyttet til maritim og offshore-relatert virksomhet i Shanghai og i naboregioner som Jiangsu og Zhejiang.