I containerhavnen på Sjursøya står 20,5 tonn laks i arrest. Kart: Google maps

Over 20 tonn laks i arrest kan bli destruert etter funn av tarmbakterier

Siden september i fjor har en container med vel 20 tonn laks stått i arrest etter at lasten ble sendt i retur fra Japan etter funn av tarmbakterier. Får ikke eksportøren sendt avgårde laksen innen denne uken kan laksen bli destruert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Et parti frossenlaks fra SMP Marine Produkter ble nektet tatt inn i Japan i september i fjor etter at Japanske myndigheter fant koliforme bakterier (tarmbakterier) i varepartiet. Laksen ble sendt tilbake fra Japan i oktober og ankom Norge og Sjursøya containerterminal igjen i desember. Der ble partiet umiddelbart satt i arrest i påvente av Mattilsynets avgjørelse av laksens videre skjebne. Det viser dokumenter Kyst.no har fått innsyn i.

SMP Marine skal i tiden det tok å frakte laksen til Norge, ha varslet Mattilsynet Region Stor-Oslo om at varepartiet ble avvist av Japanske myndigheter. Selskapet søkte så om gjeninnførsel av produktene, noe de fikk avslag på, begrunnet i at lasten manglet helseattest fra Japan. Uten en slik attest kan ikke Mattilsynet gi importtillatelse uten å bryte EU/EØS-regelverket.

Selskapet søkte deretter om dispensasjon fra reglene til å få lov til å ta inn det aktuelle varepartiet på gjeninnførsel uten helsesertifikat, samt engasjerte NSL som kontaktet Nærings – og Fiskeridepartementet  for å for å bidra til å få reimportert varene. Mattilsynet ga likevel et nytt avslag på dette i januar 2018.

- Vi har vurdert SMPs argumenter for dispensasjon, men kan ikke se at disse gir grunnlag for dispensasjon. Grensekontrollen Oslo Havn avslår på bakgrunn av dette søknad om dispensasjon fra SMP Marine produkter da dette ikke kan ansees som et særskilt tilfelle, og at en eventuell dispensasjon kan stride mot Norges internasjonale forpliktelser. Det tillattes ikke at varepartiet kan fremstilles for grensekontroll, skriver Mattilsynet i sitt vedtaksbrev.

Tilsynet påpeker også at Japan ikke har krav om helseattest for import, og selv kan velge om de vil skrive dette ut på returen, noe Japan altså valgte å ikke gjøre. 

Kan sende laksen videre

Den 25 januar kom det imidlertid et nytt vedtak fra Mattilsynet Region-Oslo, hvor de sier de kan revurdere eksport til et ikke EU/EØS land innen 60 dager. Skjer ikke dette, vil fisken bli destruert innen 60 dager fra vedtaksdato. Det vil i dette tilfellet si 26 mars, ifølge Kyst.no sine beregninger.

SMP Marine produkter har påklaget begge vedtak og sakene. Disse ble i forrige uke ferdigbehandlet hos hovedkontoret, som valgte å opprettholdt vedtaket som slår fast at laksen ikke kan importeres til Norge igjen.

Mattilsynet påpeker at gjeldende regelverk har kommet på plass for å sikre at man har kontroll på forsendelser med animalske næringsmidler, og for å sikre menneske- og dyrehelsen.

- Dette er en av grunnprinsippene i importregelverket som skal sikre at animalske produkter som tas inn til EU/EØS-stater faktisk er trygge, skriver Mattilsynet.

Over tre millioner i minus

Ifølge regnskapstallene til SMP Marine Produkter gikk de både i 2015 og 2016 i minus. I 2016 omsatte de for drøye 155 millioner, med et driftsresultat på minus 3,8 millioner kroner. 

Kyst.no har prøvd å nå selskapet for kommentar til saken uten hell. Ifølge Mattilsynet koster det rundt 350 kroner for et helsesertifikat på en slik last, uansett om landet har krav om dette eller ikke.