Bilde av Ålesund, der Pathos Forum konferansen holdes. Foto: Patogen.

Patogen har ansatt ny daglig leder

- Jørn Ulheim (47) er ansatt som CEO i PatoGen Analyse AS, melder selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ulheim vil erstatte Vidar Aspehaug som vil gå tilbake til stillingen som ansvarlig for

forretningsutvikling i selskapet. Ulheim har kommersiell utdannelse fra Universitetet for miljø- og

biovitenskap (UMB) og University of British Columbia, og har de siste 20 årene arbeidet med å

kommersialisere og internasjonalisere norsk-utviklet teknologi, primært anvendt på havbruk. Ulheim

har tidligere vært ansvarlig for å kommersialisere AquaGen AS, inkludert å etablere AquaGen i Chile,

samt å bygge opp selskapet Cryogenetics AS med virksomhet i Norge, Chile, USA, Canada og

Skottland.

- Det er et spennende tidspunkt å få lov til å overta stafettpinnen på i et veldrevet, raskt

voksende selskap med eiere som ønsker å satse enda sterkere i tiden som kommer. Å

videreutvikle den allerede sterke kommersielle- og faglige posisjonen som PatoGen har

opparbeidet, er en svært motiverende utfordring, sier Ulheim som vil tiltre mot slutten av

året.

PatoGen har i løpet av de siste 11 årene vokst til å bli den ledende leverandøren av bioteknologiske

tjenester for bedre fiskehelse i Norge, og har ambisiøse planer for utvikling av nye løsninger som skal

bidra til videre vekst i oppdrettsnæringen.

- Styret er svært fornøyd med å ha fått en ressurs som Jørn med på laget. Han representerer

en kompetanse og erfaring som PatoGen vil ha stor glede av i den videre utviklingen av

selskapet, sier styreleder Øyvind Tørlen.