Forvekslingen av to prøver fra de to Møre og Romsdal-lokalitetene Kattholmen (nord for Hustavika - rød linje) og Hellaren (sør for Hustadvika), førte til at Måsøval Fiskeoppdrett måtte slakte ut laks på lokaliteten. Illustrasjon: Barentswatch.

Stevner staten for flere ti-talls millioner for feil PD-diagnose

Måsøval har nå inngitt stevning til Trøndelag tingrett med krav om erstatning på NOK 29,8 millioner for tapet de mener en feildiagnose på fisken på en lokalitet medførte.

I en børsmelding skriver selskapet at de har vært i dialog med staten v/Regjeringsadvokaten vedrørende krav om erstatning etter at lokaliteten Kattholmen ble feildiagnostisert med PD SAV3 i august 2019.

Fisken ble slaktet ut etter vedtak om utslakting fra Mattilsynet. Den unødvendige utslaktingen medførte ifølge selskapet store tap.

Etter at feildiagnosen ble kjent har Måsøval krevd erstatning fra staten.

- Staten erkjente ansvar for feildiagnosen i november 2022. Staten anerkjenner ikke årsakssammenheng mellom feildiagnosen og størstedelen av det økonomiske tapet som er påført Måsøval, skriver de i meldingen.

Derfor har de altså inngitt stevning for å rettslig kreve 29,8 millioner kroner de mener å ha tapt.