Fiskeriminister Per Sandberg signerte i dag protokoll om eksport av laks fra Norge til Kina med ministeren for Kinas veterinærmyndigheter. Foto: NFD.

Lakseavtale på plass mellom Norge og Kina

Fiskeriminister Per Sandberg signerte i dag protokoll om eksport av laks fra Norge til Kina med ministeren for Kinas veterinærmyndigheter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Protokollen signeres i forlengelse av avtalen som ble signert i Bergen 21. april 2017 om import og eksport av matvarer, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia og et viktig marked for norsk sjømat. I 2016 eksporterte Norge 143 000 tonn sjømat til Kina til en verdi av 2,75 milliarder kroner. Det meste av eksporten består av fryst hvitfisk og pelagisk fisk, mens lakseeksporten de siste årene har stanset helt opp.

- Protokollen er et viktig steg fremover for å åpne for eksport av norsk laks til Kina, sier fiskeriminister Per Sandberg. Det har vært jobbet intenst med å ferdigstille denne protokollen de siste ukene.

- Jeg har forhåpninger om at avtalen vil gjenåpne lakseeksporten til Kina. Med det potensialet som ligger her vil vi i løpet av få år kunne oppleve at store volum laks går til Kina, som i realiteten blir et helt nytt marked for norsk laks, sier Sandberg.

Protokollen inneholder bestemmelser om hvilke plikter som påhviler norske myndigheter, og hvilke vilkår laks som skal eksporteres til Kina må oppfylle. Protokollen stiller krav til fiskehelse for laks som skal eksporteres til Kina, og anlegg som er rammet av visse fiskesykdommer kan ikke eksporteres. Dersom handelen stoppes har norske myndigheter krav på innsyn i risikoanalyser som ligger til grunn for vedtaket. Det er også innebygget en konsultasjonsmekanisme dersom uenighet skulle inntreffe eller importen skulle stoppes.

Sandberg har signert protokollen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Det er Mattilsynet som vil ha den daglige oppfølgingen av protokollen. Eksportører som ønsker å eksportere til Kina kan henvende seg til enten Mattilsynet eller Norges sjømatråd for mer informasjon.