Victoria Braathen (til venstre) sier det er et betydelig potensial for økt konsum av norsk sjømat i Kina i årene som kommer. Her under åpningsseremoni for World Seafood Shanghai. Foto: Norges sjømatråd.
Victoria Braathen (til venstre) sier det er et betydelig potensial for økt konsum av norsk sjømat i Kina i årene som kommer. Her under åpningsseremoni for World Seafood Shanghai. Foto: Norges sjømatråd.

Kina: - Vil avklare saker knyttet til markedsadgang

Victoria Braathen, er ny sjømatutsending i Kina, og sier at utfordringer fremover blir å få avklart saker knyttet til markedsadgang i landet.

Publisert

Victoria Braathen, tok over jobben som fiskeri- og sjømatutsending i Kina i sommer, og sier til Kyst.no at det oppleves veldig stort å få muligheten til å representere og fremme norsk sjømat i verden største sjømatmarked. 

- Det er fort å la seg overvelde av Kina når det kommer til størrelse, mennesker og muligheter.

Begrenset tilgang på norsk laks

På spørsmål om hvilke forventinger Kina har til et samarbeid med Norge, svarer Braathen at fra kinesisk sjømatnæring sin side opplever de stor interesse for økt samarbeid og handel.

Sammen med seks norske sjømateksportører har Sjømatrådet forrige uke deltatt på World Seafood Shanghai, en sjømatmesse i Shanghai med deltakelse fra importører og foredlingsbedrifter som fokuserer på salg innenlands i Kina.

Norges Sjømatråd sin paviljong hvor seks norske selskaper har deltatt med stand sammen med dem. Klikk for større bilde. Foto: Norges sjømatråd.
Norges Sjømatråd sin paviljong hvor seks norske selskaper har deltatt med stand sammen med dem. Klikk for større bilde. Foto: Norges sjømatråd.

- Et tema som opptar mange er tilgang til norsk laks. Fortsatt er det slik at laks fra Norge som er tilgjengelig for Kina er begrenset.

Det ble for en tid tilbake kjent at Kinesiske myndigheter opphever restriksjonene på de tre fylkene med virkning fra 3. juli. Les mer om dette her. 

Braathen utdyper og sier at utfordringer fremover blir å få avklart saker knyttet til markedsadgang.

- Spesielt produsentgodkjenninger for nye virksomheter og fra virksomheter fra de tidligere utestengte fylkene, påpeker hun. 

Les også: - Krevende å få tak i norsk laks godkjent for det kinesiske markedet

Økt kjøpekraft i Kina

Hennes viktigste oppgave fremover blir å utvikle markedet for norsk sjømat i Kina sammen med norske sjømatselskaper som har aktivitet i Kina. I første rekke handler det om å bli bedre kjent med Kina som sjømatmarked, verdikjeden og kinesiske konsumenter. Målsettingen er å bidra positivt til å utvikle det kinesiske markedet for norsk sjømat, forteller Braathen.

- Kina er et av de viktigste markedene for norsk sjømat. Som følge av en voksende middelklasse med økt kjøpekraft, og økt fokus på kvalitet og matvaretrygghet, mener vi det er et betydelig potensial for økt konsum av norsk sjømat i Kina i årene som kommer, sier hun. 

Les ogsåØker konkurransekraften for norsk sjømat i Kina

Hun opplyser også at Norges sjømatråd nylig har inngått en avtale med Alibaba-gruppen for å øke importen av norsk laks til Kina.

Avtalen gjelder for inneværende år, og gir et rammeverk for samarbeid om å markedsføre norsk sjømat i Kina.

Fra et lakseforum organisert av Seafood Guide under messen. Klikk for større bilde. Foto: Norges Sjømatråd.
Fra et lakseforum organisert av Seafood Guide under messen. Klikk for større bilde. Foto: Norges Sjømatråd.

Ser potensialet i nye arter

Norsk sjømat innehar kvaliteter som er ettertraktet på det kinesiske marked. Hun påpeker at flere eksportører ser nå potensialet for vekst av andre arter, og ikke bare laks.

Braathen forteller videre at norsk laks har en sterk posisjon på det kinesiske markedet som det er viktig å ivareta og styrke. 

- Prosjektet «torsk i Kina» har vist at fryst norsk torsk har et potensial på det kinesiske markedet. Også andre norske sjømatprodukter har kvaliteter som treffer kinesiske konsumenter godt og som det vil være interessant å se nærmere på i tiden som kommer, sier hun avslutningsvis. 

China Fisheries, Asias største sjømatmesse, går av stabelen tirsdag 6. november. I forkant vil Sjømatrådet invitere norske sjømateksportører til et toppmøte mellom Norge og Kina for å diskutere bredden av norsk sjømateksport.