Stig Nilsen, konserleder for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: Lerøy.

Lerøy sin storinvestering i Fitjar – gir 25 nye arbeidsplasser

Lerøy Sjøtroll bygger i disse dager et gigantisk settefiskanlegg til 650 millioner i Fitjar. - Det kjekkeste med etableringen er at vi får nye kompetansearbeidsplasser i regionen, samtidig som vi skaper en mere robust og forutsigbar verdikjede, forteller Stig Nilsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nilsen som er konsernleder for havbruk viser til at en slik investering, med ringvirkningene den gir, har mye å si for lokalsamfunnene. Når anlegget er ferdig på lokaliteten Kjærelva, betyr det 25 nye arbeidsplasser i kystkommunen.

- Dette er noe av det mest spennende og kanskje det aller viktigste vi gjør. Å bygge lønnsomme subsidiefrie kompetansearbeidsplasser og miljø i kommunene våre. Utviklingen fra tradisjonell gjennomstrømmings-teknologi og over til RAS-teknologi gjør at vi må rekruttere annerledes, utfordre utdanningsinstitusjonene, hente inn ny kompetanse og øke kompetansen hos egne ansatte.

Slik blir Lerøy Sjøtroll sin nye settefiskanlegg på Kjærelva i Fitjar seende ut. Illustrasjon: Lerøy.

Bygget opp kunnskap på RAS

I byggefasen er det på det meste over 100 mennesker i sving på lokaliteten, og det blir handlet varer og tjenester lokalt.  Anlegget og produksjonsteknologien er levert av Krüger Kaldnes, og Total Betong står for byggingen.

- Vi har valgt en nærmest nøkkelferdig løsning, tilpasset våre behov og egen Lerøy-standard. Lerøy har gjennom de siste åtte til ti årene bygget en spisskompetanse på RAS, både når det gjelder nøkkelparametere, kritiske skjæringspunkt og suksessfaktorer for produksjonen i et slikt anlegg.

- Det betyr at leverandørens løsninger tilpasses våre krav og behov innenfor Lerøy- standarden. Det gir oss en større trygghet og lavere risiko knyttet til valg av leverandør, sier Nilsen,

Verdikjeden på plass i vest

På spørsmålet om hvorfor de satser på postsmolt her og nå, viser Nilsen til at alle havbruksaktørene har ulik begrunnelse for dette.

- For oss betyr det å få kontroll på hele verdikjeden, gjøre produksjonen og fisken mere robust og skape større forutsigbarhet i produksjonen. Vi får standardisert driften og får ved bruk av RAS-teknologien betydelig kontroll på flere parametere sammenlignet med gjennomstrøms-teknologi.

- Dette fører igjen til at vi i større grad kan ta hensyn til den enkelte fisk sitt behov, som deretter gir positive resultater på både fiskehelse, miljø og økonomi.

Grunnarbeidet er ferdig og første byggefase er startet snart vil det være ca 100 arbeidere i sving på byggeplassen ved lokalitet Kjærelva. Foto: Lerøy.

Nilsen forteller at selskapet har stort fokus på biosikkerhet fra rogn til slakting, noe som de ønsker å forsterke gjennom konsernets regions-inndeling av den biologiske produksjonen.

- Alle regioner (Hordaland, Midt Norge, Nordnorge)  har kontroll på hele verdikjeden, fra rogn til slakting og med den infrastrukturen og logistikk dette innebærer. Vi flytter ikke levende fisk sjøveien mellom regionene. Dette er et viktig element i å forhindre transport av potensiell smitte.

- Kjærelva spiller derfor en viktig rolle for å sikre hele verdikjeden i Vest. All smolt produsert her skal gå til Lerøy Sjøtroll- anlegg i nettopp denne regionen.

23 500 kubikkmeter karkapasitet

Gamle Fitjar Laks som lå på lokaliteten er revet til grunnen, og byggestart på det nye anlegget var sommeren 2017. Første rogninnlegg er planlagt i løpet av 2018.

- Første smolt ut fra anlegget blir i 2019. Vi starter opp produksjonen under byggeprosessen så anlegget skal være ferdigstilt i løpet av 2019 også, legger han til.

RAS-anlegget er dimensjonert for en stående biomasse på 1500 tonn, og Lerøy har tillatelse til 12,5 millioner smolt på lokaliteten.

- Vi skal produsere smolt og postsmolt i ulike størrelser på opptil 500 gram.

Poduktivitet er definert som antall smolt produsert per ansatt. For 2016 var det 209 tusen fisk. I 2007 var det 187 tusen. Høyest var det i 2013 og 2014 med 227 tusen fisk, ifølge Fiskeridirektoratet. Illustrasjon: Pål Mugaas Jensen.

Ferdigstilt blir anlegget en gigantisk produksjonsenhet med et areal på over 14 mål og et  karvolum på hele 23 500 kubikkmeter, fordelt på ulike avdelinger som klekkeri, startfôring, påvekst- smolt og postsmolt i  fem ulike avdelinger.

- Det er i dag flere anlegg som setter inn smolt for postsmolt-produksjon. På Kjærelva er hele produksjonssyklusen ivaretatt, fra rogn til postsmolt.

  • Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner i Hordaland og sysselsatte ved utgangen av 2016 420 årsverk. Selskapet kjøpte i 2016 varer og tjenester for 2,4 milliarder Norske kroner, hovedsakelig fra Vestlandet.
Nøkkeltall for Lerøy Sjøtroll 2016.