Kjetil Heggen i lerøy Seafood group, snakket om skjul og fordelene med å ha de samlet på et sted i merden. Foto: Therese Soltveit.
Kjetil Heggen i lerøy Seafood group, snakket om skjul og fordelene med å ha de samlet på et sted i merden. Foto: Therese Soltveit.

- Rensefisken må føle seg trygg for å spise lus

Rensefiskkonferansen: - At fisken føler seg trygg, ikke stresser og har gode skjul der den trives, er svært viktig for å få en effektiv lusebeiter, sa driftsoperatør havbruk Kjetil Heggen fra Lerøy.

Publisert

Siden laksen oppsøker skjulene der rensefisken er, mener Heggen det er viktig å skape en sone i merden der rensefisken skal operere.

- Alt som har med rensefisk å gjøre plasserer vi i tett nærhet av skjulene, du må samle alt som har å gjøre med rensefisken på en plass, understreket han.

Driftsoperatør Kjetil Heggen i Lerøy understreker viktigheten av å ha gode skjul så rensefisken følger seg trygg. Da blir den også en mye bedre lusebeiter. Illustrasjonsfoto av rensefiskskjul.
Driftsoperatør Kjetil Heggen i Lerøy understreker viktigheten av å ha gode skjul så rensefisken følger seg trygg. Da blir den også en mye bedre lusebeiter. Illustrasjonsfoto av rensefiskskjul.

Han mener rensefiskens trivsel og velferd handler mest om miljøet som skapes, den må ha et sted hvor den får stresset ned.

- I skjulene får den beitet og være i fred. Du må skape en sone der fisken tenker "her blir jeg ikke jaktet på". Når fisken trives, beiter den mer effektivt på laksen, sa han.

Har valgt V-formet skjul  

Heggen sier man ikke trenger forskjellige skjul dersom man ønsker flere rensefiskarter sammen.

- Det er mange skjul som kan brukes, men det er noen som fungerer bedre enn andre, sa han.

- På Lerøys lokaliteter har vi laget et V-formet struktur, der rensefisken har fått utplassert tette skjul. Dermed svømmer ikke laksen inn i mellom skjulene, men gjennom der vi vil.

Styrer med fôr

Heggen mener det er viktig å ha en ren sone å fôre laksen på, slik at det ikke forstyrrer der rensefisken er.

I forhold til foring kjører de normalt en fast mengde fôr ut. Dersom det imidlertid er høye lusetall fôrer de mindre for at laksen skal spise mer lus. Men samtidig er det viktig å følge med.

- Du kan få en inaktiv fisk, dersom du ikke fôrer den nok, opplyste han.

Ulikt med ørret og laks

Heggen sier at laksen holder seg mer oppe sammen med rensefisken, men påpeker at ørreten har et helt annet bevegelsesmønster i merden.

- Det er mer utfordrende med ørreten, siden den trekker mer ned i merdene. Da er villfanget leppefisk ofte en god løsning, siden den har tendens til å trekke dypere, legger han til.

Skifting av skjul

Et spørsmål han tok opp var om det er nødvendig å skifte skjulene ofte.

- Vi har begynt å skifte skjulene samtidig som nøtene. Når man bytter skjul roter man med det trygge og stabile miljøet til rensefisken, noe du bør gjøre minst mulig. 

Kontrollerer effektivitet

Der Lerøy bruker rensefisk kontrollerer de effektiviteten til fisken jevnlig.

- Har vi høye lusetall tar vi ofte ut en eller to rensefisk som vi avliver. For å sjekke hvor mye lus den har spist, sier han avslutningsvis.