Vi forventer at de siste 85 % av årskvantumet til NRS for 2020 skal selges i et marked som i snitt vil betale under 50 kroner per kilo i spotmarkedet, mot 68 kroner i Q1. Originalfoto: NRS.
Vi forventer at de siste 85 % av årskvantumet til NRS for 2020 skal selges i et marked som i snitt vil betale under 50 kroner per kilo i spotmarkedet, mot 68 kroner i Q1. Originalfoto: NRS.

NRS vesentlig svakere enn forventet

På fredag kom en ny «profit warning» for førstekvartal, denne gang fra Norway Royal Salmon (NRS).  Nå tror Nordea at NRS også kan slite i andre kvartal.

Publisert

Etter stengetid fredag, sendte NRS ut en oppdatering der de varsler at resultatene for første kvartal 2020 blir vesentlig svakere enn analytikeranslagene på forhånd.

- I løpet av kvartalet har NRS møtt utfordringer med vintersår på noen av fiskene. Dette har resultert i kvalitetsnedgraderinger på slaktet fisk og redusert prisoppnåelse, samt økte produksjonskostnader. I tillegg kommer at en betydelig andel av fisken som ble slaktet i kvartalet kom fra et område som er underlagt begrensninger på grunn av fiskesykdommen ISA, noe som har resultert i høyere brønnbåt- og slaktekostnader. Utfordringene med vintersår og slakting fra et område underlagt begrensninger er midlertidige. Prisoppnåelsen påvirkes også av at halvparten av kvartalsvolumet ble høstet i mars, da prisen på laks var på det laveste. Totalt sett gir dette et lavere resultat enn forventet for første kvartal i 2020. Den foreløpige EBIT per kg for oppdretts- og salgsvirksomheten er kr 16,5 og den foreløpige EBIT for konsernet er MNOK 74 for første kvartal 2020, skrev NRS.

Nordea skriver i sin morgenrapport mandag at resultatet er mye svakere enn det de hadde sett for seg.

- Et EBIT resultat på NOK 74 mill. er 42% lavere enn forventet på forhånd og tilsvarer 13,7 kroner per kilo slaktet fisk i kvartalet. Totalt slaktet selskapet 5.400 tonn laks av et guidet totalkvantum på 37,000 tonn. I Q1 har selskapet dermed slaktet knapt 15% av planlagt totalkvantum for 2020, påpeker finansinstitusjonen.

De skriver videre at COVID-19 har siden slutten av mars bidratt til å senke både spotpris og forwardpriser for 2020-21 betydelig.

- Vi forventer dermed at de siste 85% av årskvantumet for 2020 skal selges i et marked som i snitt vil betale under 50 kroner per kilo i spotmarkedet, mot 68 kroner i Q1. Siden spotprisen i Q2 har startet 15-20 kroner lavere enn snittet for Q1, ser vi en risiko for at selskapets driftsresultat kan bli negativt i inneværende kvartal, med mindre problemene med nedgradert fisk og forhøyet kostnader er eliminert allerede i Q2, skriver Nordea.

Nordea forventer å redusere sine EBIT estimater med minst 20-25% for 2020 og forventer en negativ reaksjon i markedet fra åpning mandag.