Vi forventer at de siste 85 % av årskvantumet til NRS for 2020 skal selges i et marked som i snitt vil betale under 50 kroner per kilo i spotmarkedet, mot 68 kroner i Q1. Originalfoto: NRS.
Vi forventer at de siste 85 % av årskvantumet til NRS for 2020 skal selges i et marked som i snitt vil betale under 50 kroner per kilo i spotmarkedet, mot 68 kroner i Q1. Originalfoto: NRS.

NRS vesentlig svakere enn forventet

På fredag kom en ny «profit warning» for førstekvartal, denne gang fra Norway Royal Salmon (NRS).  Nå tror Nordea at NRS også kan slite i andre kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Etter stengetid fredag, sendte NRS ut en oppdatering der de varsler at resultatene for første kvartal 2020 blir vesentlig svakere enn analytikeranslagene på forhånd.

- I løpet av kvartalet har NRS møtt utfordringer med vintersår på noen av fiskene. Dette har resultert i kvalitetsnedgraderinger på slaktet fisk og redusert prisoppnåelse, samt økte produksjonskostnader. I tillegg kommer at en betydelig andel av fisken som ble slaktet i kvartalet kom fra et område som er underlagt begrensninger på grunn av fiskesykdommen ISA, noe som har resultert i høyere brønnbåt- og slaktekostnader. Utfordringene med vintersår og slakting fra et område underlagt begrensninger er midlertidige. Prisoppnåelsen påvirkes også av at halvparten av kvartalsvolumet ble høstet i mars, da prisen på laks var på det laveste. Totalt sett gir dette et lavere resultat enn forventet for første kvartal i 2020. Den foreløpige EBIT per kg for oppdretts- og salgsvirksomheten er kr 16,5 og den foreløpige EBIT for konsernet er MNOK 74 for første kvartal 2020, skrev NRS.

Nordea skriver i sin morgenrapport mandag at resultatet er mye svakere enn det de hadde sett for seg.

- Et EBIT resultat på NOK 74 mill. er 42% lavere enn forventet på forhånd og tilsvarer 13,7 kroner per kilo slaktet fisk i kvartalet. Totalt slaktet selskapet 5.400 tonn laks av et guidet totalkvantum på 37,000 tonn. I Q1 har selskapet dermed slaktet knapt 15% av planlagt totalkvantum for 2020, påpeker finansinstitusjonen.

De skriver videre at COVID-19 har siden slutten av mars bidratt til å senke både spotpris og forwardpriser for 2020-21 betydelig.

- Vi forventer dermed at de siste 85% av årskvantumet for 2020 skal selges i et marked som i snitt vil betale under 50 kroner per kilo i spotmarkedet, mot 68 kroner i Q1. Siden spotprisen i Q2 har startet 15-20 kroner lavere enn snittet for Q1, ser vi en risiko for at selskapets driftsresultat kan bli negativt i inneværende kvartal, med mindre problemene med nedgradert fisk og forhøyet kostnader er eliminert allerede i Q2, skriver Nordea.

Nordea forventer å redusere sine EBIT estimater med minst 20-25% for 2020 og forventer en negativ reaksjon i markedet fra åpning mandag.