Kristin Skogen Lund.

NHO vil øke permitteringstiden

– Så langt har vi ment at 30 uker har vært nok, men nå melder mange bedrifter om behov for et mer fleksibelt regelverk, sier Kristin Skogen Lund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I dag er det mulig å permittere ansatte i inntil 30 uker. Den perioden ønsker NHO-sjefen å øke.

– Vi har hele tiden fulgt arbeidsmarkedet tett. Så langt har vi ment at 30 uker har vært nok, men nå melder mange bedrifter om behov for et mer fleksibelt regelverk. Vi ønsker en dialog med Regjeringen om den maksimale perioden kan utvides, sier Kristin Skogen Lund.

Permittering er et viktig og mye brukt virkemiddel. Per i dag er i overkant av 9000 personer helt eller delvis permittert, og antallet er stigende.

Derfor trenger vi mange ulike virkemidler:

  • Noen bedrifter opplever midlertidig nedgang i etterspørselen – her er permittering et viktig og riktig virkemiddel.
  • Noen opplever varig nedgang om må snu seg mot nye markeder – her er BIO et bedre virkemiddel.
  • Andre er i vekst og trenger arbeidskraft – viktig å formidle arbeidskraft til de aktuelle regionene.

– Hvis vi øker perioden bedriften kan permittere, vil det være større sjanse for at bedriftene klarer å holde på kompetansen til de ansatte. Det betyr at de raskere er klare når etterspørselen tar seg opp igjen. Det tjener alle parter på, sier Kristin Skogen Lund.

NHO ønsker å utvide perioden det er mulig å få dagpenger ved permittering.

– Vi ønsker nå at Regjeringen utvider perioden det er mulig å få dagpenger ved permittering, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.