Mowi legger ned fabrikken i Jøkelfjord.

Mowi legger ned fabrikken i Kvænangen

Mowi har besluttet å ikke videreføre driften ved selskapets slaktefabrikk i Kvænangen. Alle ansatte får tilbud om nye stillinger.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding mandag melder oppdrettsselskapet Mowi at fabrikken deres i Kvænangen legges ned.

Mowis fabrikk i Kvænangen, Jøkelfjord T-52, ble etablert i 1984 av Jøkelfjord Laks AS og senere overtatt av Mowi i forbindelse med oppkjøpet av Morpol i 2012. I mars i år besluttet Mowi å midlertidig stanse produksjonen ved fabrikken som følge av råstoffmangel og utbedringsbehov knyttet til slakteprosessen. For å gjenoppta driften vil det være nødvendig med omfattende oppgraderinger av både utstyr og bygningsmasse.

- Det er med tungt hjerte vi har tatt avgjørelsen om å stanse driften ved Jøkelfjord. Dette har vært en viktig fabrikk for både Mowi og Kvænangen kommune i mange år. Vi ser dessverre at de nødvendige oppgraderingene av fabrikken blir for tunge å bære for driften på Jøkelfjord, og må dermed se på andre løsninger for slakting av fisken fra våre anlegg i området, sier regionsdirektør for Mowi Nord, Ørjan Tveiten.

- Ikke mulig

Det er i dag 16 fast ansatte ved fabrikken, som alle vil få tilbud om andre stillinger i Mowi.

- Forslaget om grunnrenteskatt på havbruksnæringen har gjort at Mowi må vurdere alle våre investeringsplaner i Norge på nytt, også bygging av nye og oppgradering av eksisterende fabrikker. Med den usikkerheten dette forslaget medfører, er det i dag dessverre ikke mulig for Mowi å iverksette denne type prosjekter, sier Tveiten.

Mowis fabrikk på Herøy i Nordland, samt andre selskapers slakterier i Troms, gjør at kapasiteten på slakting og prosessering i området er tilfredsstillende selv uten at Jøkelfjord er i drift.

- Kvænangen og Troms er et svært viktig område for Mowi og et sted vi ønsker å vokse som selskap, til tross for at vi nå dessverre må legge ned fabrikken. Vi håper at vi i fremtiden vil få muligheten til å skape en rekke nye arbeidsplasser i kommunen, sier Tveiten.

Han mener det varslede skattetrykket vil hemme videre vekst i oppdrettsvolumer, som igjen vil gjøre behovet for ytterligere slaktekapasitet mindre. I tillegg har det vist seg krevende å få tilgang på nye sjø-lokaliteter i området.

- Vi vil fortløpende vurdere om det er økonomisk forsvarlig å bygge ny fabrikk i Troms, men da er vi avhengig av at de politiske ambisjonene om vekst i Norges fremtidsnæring faktisk blir fulgt opp, sier Tveiten.