Nordic Halibut har slaktet 150 tonn kveite i årets første måneder av 2024. Foto: Nordic Halibut

Dette slaktet Nordic Halibut i Q1

Kveiteprodusenten Nordic Halibut hadde en liten nedgang i slaktevolum i Q1, men opplever gode priser for kveite i større størrelser.

Publisert Sist oppdatert

Nordic Halibut AS melder i en børsmelding mandag 15. april at de har observert økte prisnivåer de siste kvartalene. 

I tråd med den strategiske slakteplanen, som vektlegger biomassvekst for å støtte de justerte kommersielle målene, opplevde de en liten nedgang i slaktevekten i løpet av Q1 2024, med et gjennomsnitt på 4,9 kg (4,4 kg HOG).

Selskapet forklarer at denne nedgangen i gjennomsnittlig slaktevekt sammenlignet med tidligere kvartaler førte til en gjennomsnittlig salgspris på 163 NOK/kg i Q1 2024, noe som markerer en nedgang på tre prosent sammenlignet med samme periode året før og en nedgang på en prosent fra forrige kvartal.

Robust pris

Etterspørselen etter kveite, spesielt i størrelseskategorier over fem kilo forble robust, noe som resulterte i sterk prisutvikling på tvers av alle størrelseskategorier sammenlignet med tidligere perioder. 

Prisene for kveite solgt i kategorien 3-5 kilo økte med 19 %, mens de i kategorien 5-7 kg økte med 6 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023, og nådde 176 kroner for perioden.. Kveite solgt i kategorien 7-10 kg opprettholdt stabile priser år for år, med en gjennomsnittlig pris oppnådd i løpet av Q1 2024 på 187 kroner per kilo.

Totalomsetningen for kvartalet beløp seg til 22 millioner kroner, med et slaktevolum på 150 tonn (135 tonn HOG).

I tråd med tidligere kommunikasjon vil selskapet prioritere å legge til rette for en gunstig distribusjon av slaktevekter i denne fasen av vekstplanen. Dette strategiske fokuset er i tråd med den kommersielle strategien, som har som mål å øke slaktevektene i fremtidige perioder for å svare på markedsignaler. Det overordnede målet er å optimalisere utnyttelsen av tilgjengelig biomasse, og bekrefter vår forpliktelse til langsiktige mål, selv om det kan medføre potensielle virkninger på kortsiktige slaktevolumer.