Nærings- og fiskeridepartementet holdt tirsdag 29.mai et informasjonsmøte om lakseauksjonen. Foto: Therese Soltveit.

- Folk bør melde seg på lakseauksjon nå

Nærings-og fiskeridepartementet arrangerte tirsdag et infomøte om den kommende lakseauksjonen, og flere oppdrettere var på plass for å få mer info om hva som skjer fremover.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Martin Bryde i Nærings-og fiskeridepartementet gikk sammen med sine kolleger gjennom blant annet auksjonsreglene og registreringsprosessen, under det første av totalt tre informasjonsmøter om auksjon av tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret som skal holdes.

Avdelingsdirektør Martin Bryde i Nærings- og fiskeridepartementet var på plass i Bergen, for å gi oppdretterne mer info om den kommende lakseauksjonen som går av stabelen 18. juni kl. 10.00. Foto: Therese Soltveit.

Fra de vel 30 oppmøtte fra ulikt hold i havbruksnæringen, kom det på møtet i Bergen blant annet spørsmål om hvordan prissettingen av de ulike produksjonsområdene fungerte. Per Sandberg har tidligere uttalt at departementet har fastsatt minstepriser, som vil være utgangspunktet når auksjonen starter. Den er satt til kr 120 000 per tonn.

Usikkert hvor mange tonn som auksjoneres

Bryde forklarte at den tilgjengelige kapasiteten er fordelt på åtte ulike produksjonsområder og det vil være fastsatt en egen pris på hvert område. I starten av hver runde vil auksjonariusen fastsette prisen for hvert spesifikt område. Prisene justeres avhengig av etterspørsel, men det påpekes at auksjonarius kan justere opp prisene dersom etterspørselen ikke virker reell.

Fakta om auksjonen:

  • Tildelingen er en del av kapasitetsveksten, som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet» for laksetillatelser. 
  • Det er en forholdsvis enkel auksjonsinnretning, både i teknisk og strategisk forstand. Dette kan særlig være viktig for aktører med færre ressurser til å forberede seg til auksjonen.
  • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.
  • Registreringsfristen for auksjonen er 4. juni. 
  • Auksjonen vil ha oppstart 18. juni kl. 10.00.

- Det endelige tallet på hvor mye kapasitet som skal auksjoneres bort er enda usikkert, men departementet påpekte under informasjonsmøte at det vil bli cirka 15 000 tonn fordelt på de ulike produksjonsområdene.  

Det ble påpekt at tildelingen skjer gjennom en klokkeauksjon, som er en åpen, en simultan auksjon hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.

Behov for mer info

Departementet påpekte også at hvert enkelt selskap kan registrere tre brukere totalt som kan delta på budrunden. 

Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood sier til Kyst.no at de har i likhet med de fleste andre produsenter behov for å finne ut hvordan systemet/auksjonen er tenkt å fungere og stilte derfor på informasjonsmøtet i Bergen.

Andreas Kvame, konsernsjef i Grieg Seafood. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Vi vil gjøre en grundig evaluering av hele sakskomplekset, og det er som sådan for tidlig å besvare spørsmål nå, sier han. 

Flere oppdrettere kommenterte overfor Kyst.no at de ikke helt hadde forstått prosessen og regelverket for auksjonen og stilte derfor av samme grunn på møtet. De ønsket ikke å uttale seg om de planla å by på tillatelsene, men Øyvind Blom daglig leder i Blom Fiskeoppdrett er klar på at ordningen ikke er for ham.

- Jeg tviler på at vi kommer til å være med å by på tillatelser, ettersom det ikke er ledig kapasitet i vårt område. Jeg kom her fordi jeg ønsket mer informasjon, sa han. 

På plass denne dagen var også konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest som hadde med seg både pressekontakter og flere andre i sin stab. Men de var ikke intressert i å gi noen uttalelser før etter en eventuell budrunde og auksjon.

Oppfordrer til å melde seg på fortløpende

Hvor mange som hittil har registrert seg har Nærings- og fiskeridepartementet sine representanter ikke oversikt over ved møtet. Men Bryde oppfordrer søkerne til å melde seg på fortløpende, og sa at det er lurt for selskapene å registrere seg, ettersom budgiver må stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på to millioner norske kroner. 

Det fastsatte bankgarantiskjemaet skal benyttes. Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området, og skal være underskrevet av bank/finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med 15. oktober 2018.

Prøvekjøring

Det blir i forkant av auksjonen den 18. juni, arrangert en nettbasert prøveauksjon 14. juni. Tidspunkt for dette er enda ikke på plass, men de ber interesserte følge med på Fiskeridirektoratets nettside hvor all info blir tilgjengelig. 

Departementet påpeker at dersom noe skulle gå galt med nettsiden eller andre tekniske spørsmål under auksjonen, kan de nås på service nummer 94816314.