Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.

Lerøy Midt bøtelagt for luseskader - ingen holdes personlig ansvarlig

Lerøy Midt har nå fått forelegg fra Trøndelag politidistrikt for brudd på dyrevelferdsloven i forbindelse med luseskadene som ble avdekket ved selskapets oppdrettslokalitet på Langskjæra, utenfor Frøya i 2016. Selskapet vedtar ikke straffen, og det hele ender nå i retten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy Midt erkjenner imidlertid ikke straffeskyld og sier i en pressemelding at de stiller seg uforstående til at selskapet har brutt de aktuelle lovene.

- Lerøy Midt har fulgt plan for forebygging og bekjempelse av lakselus, for 2016, som Mattilsynet ikke hadde merknader til da de mottok denne så tidlig som september 2015, skriver de.

Lerøy hevder at Mattilsynets anmeldelse av selskapet ikke er i samsvar med tilsynets egen opprinnelige skriftlige uttalelse, der de ifølge Lerøy skriver de var tilfreds med Lerøy Midts håndtering av situasjonen sommeren 2016.

Lerøy siterer i pressemeldingen fra Mattilsynets rapport der tilsynet skriver «Mattilsynet vurderer at utslaktingen i dette tilfelle gikk så raskt som mulig».

Vedtar ikke forelegget

Lerøy Midt skriver videre at de ikke vedtar forelegget og at de ser frem til å få belyst alle sider av saken gjennom domstolsbehandling.

- Dette gjelder også Mattilsynets begrunnelse for den plutselige holdningsendringen som fant sted i november 2016. Mattilsynets fremferd gjorde at det ble stilt spørsmål ved habiliteten i Mattilsynet, dette medførte naturlig nok at saken ble flyttet internt i Mattilsynet, skriver de.

Selskapet er imidlertid tilfreds med at påtalemyndigheten ikke har funnet grunnlag for å holde noen av de ansatte eller tillitsvalgte personlig ansvarlig, og at de dermed har avvist Mattilsynets anmeldelse av ansatte og tillitsvalgte.

- Belastningen for de av våre medarbeidere og tillitsvalgte som har vært anmeldt har vært urimelig stor, og det er derfor svært gledelig at den uberettigede anmeldelsen ble henlagt av politiet, skriver de.