Forslaget om grunnrenteskatt gjør at Nova Sea må gå til det skritt å permittere ansatte.
Forslaget om grunnrenteskatt gjør at Nova Sea må gå til det skritt å permittere ansatte.

Nova Sea permitterer 18 ansatte

I forbindelse med usikkerheten rundt utformingen av normprisen for havbruksnæringen, ser Nova Sea seg nødt til å redusere fra to til ett skift på filetlinja på Lovund.

Publisert Sist oppdatert

Dette betyr at 18 medarbeidere ikke vil få fornyet sine kontrakter hos Nova Sea fra nyttår.

- Det er svært frustrerende at det er denne type omstendigheter som gjør at vi ikke kan oppretthold vår videreforedlingsaktivitet. Dette er dyktige medarbeidere som allerede er opplært i arbeidet her hos oss. Vi er veldig bekymret for at vi nå mister kompetent arbeidskraft, uttaler administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i en pressemelding.

Fra januar var det opprinnelig planlagt å videreføre to skift for å produsere filet på faste avtaler i Nova Sea. Med lanseringen av grunnrenteskatt og da særlig normprisen, ble risikoen ved å inngå fastprisavtaler med leverandører uforsvarlig høy, og hele bunnen falt ut av fastavtalemarkedet for laks. Med det forsvant også grunnlaget for mer enn ett skift i filetproduksjonen fra januar 2023.

Til uttalelsene der enkelte beskylder næringa for å bedrive narrespill når de nå permitterer ansatte, har Tom Eirik Aasjord følgende kommentar:

- Det faller på sin egen urimelighet at vi i næringa skulle behandle våre ansatte som brikker i et slikt spill. Uten fastprisavtaler får vi mindre behov for ansatte som fileterer fisken vår. Dette er noe vi virkelig ikke ønsker – og det strider mot DNA-et vårt, som har skapt arbeidsplasser og samfunn i 50 år, avslutter Aasfjord.

Fakta om normpris:

  • Grunnrenteinntekten – den man skal betale grunnrenteskatt av – er avhengig av hvor mye laks en bedrift selger. Regjeringen foreslår at denne inntekten skal fastsettes ut fra en normpris – NASDAQ- indeksen – som er den rapporterte prisen på noe av den beste laksen som selges til høyest pris ut av Norge.
  • Laksen som selges fra en oppdretter har mange ulike kvaliteter, der prisen kan være lavere. I tillegg inngår havbruksselskaper langsiktige kontrakter med viktige kunder. Det er særlig den uønskede risikoen ved å inngå fastprisavtaler som nå medfører at bunnen er falt ut av markedet for fastprisavtalene. Hva prisen på NASDAQ er vet man først etter at laksen er solgt. Som bedrift risikerer man derfor å betale skatt på en normprisbestemt inntekt som er langt høyere enn den faktiske inntekten man har.
  • I verste fall vil en fastprisavtale samlet sett bli ulønnsom, da det er en risiko for at skatten man til slutt skal betale, er høyere enn det man faktisk tjener på avtalen. Det finnes ikke i dag en prisindeks som er egnet som normpris, og vi ønsker derfor at faktisk oppnådde priser skal gjøres gjeldende.