Utror skriver at de gleder seg over at Nordland Senterparti går foran med et offensivt og viktig vedtak om innføring av en nøytral grunnrenteskatt på havbruk til havs fra 2024.

Utror med full støtte til grunnrente-vedtak

- En beslutning fra Stortinget av samme ordlyd vil gi forutsigbarheten som trengs for å kunne gjøre betydelige investeringer i en av Norges mest lovende fremtidsnæringer.

Publisert Sist oppdatert

Nordland Senterparti gikk ut tidligere i dag med en pressemelding hvor de fortalte at de går inn for at grunnrenteskatt på havbruk til havs innføres i 2024. 

Utror mener vedtaket fra Nordland Senterparti tar opp viktige prinsipper som understreker viktigheten av ansvarlig regulering, positive ringvirkninger for nærområdene på land, og utnyttelse av norsk spisskompetanse. 

- Dette resonnerer sterkt med Utrors visjoner for en ansvarlig, lønnsom og bærekraftig havbruksnæring til havs, skriver Utror i en pressemelding.

- Lakseoppdrett er en av de mest effektive og bærekraftige måtene å produsere animalske proteiner til humankonsum på. Produksjon av laks i åpent hav i industriell skala vil kunne representere en avgjørende vekstmotor i bærekraftigmat produksjon til verden. For Norge vil næringen kunne gi tusenvis av arbeidsplasser langs hele kysten, samt gode skatteinntekter fra fellesskapets ressurser til glede for hele landets befolkning, legger de til.

Utror sier deres tro på havbruk til havs springer ut fra en klar overbevisning om at laksens ideelle oppvekstsvilkår befinner seg i åpent hav. 

- Den ensrettede Atlanterhavsstrømmen med gunstige sjøtemperaturer skaper et unikt utgangspunkt for gode biologiske resultater og en bedret fiskevelferd, som igjen er nøkkeldriverne for god lønnsomhet.

Nødvendig forutsigbarhet

Utror peker på at i tillegg til innføring av grunnrenteskatt på havbruk til havs fra dag én, er en annen sentral forutsetning for å lykkes at det etableres et tillatelses- og tildelingsregime som gir nødvendig forutsigbarhet til at aktører som skal realisere havbruk til havs kan investere i fôr, smolt, transport og slakteri/videreforedling i takt med utbygging av en ny havbruksindustri i åpent hav.

Utror viser til petroleumsnæringen i Norge som en suksesshistorie, mye takket være kloke og driftige politikere som tidlig etablerte et skattesystem som sørget for at olje- og gassinntektene kommer fellesskapet til gode. 

- Dette har, sammen med et forutsigbart tildelingsregime som søkte å realisere så mye verdiskapning som mulig ut fra ressurspotensialet, vært en sentral faktor bak suksesshistorien. I dag må vi ta med oss denne erfaringen og kunnskapen inn i reguleringen av fremtidens havbruksnæring. Lykkes vi med det kan forvaltning og næring sammen skape en blågrønn suksesshistorie til havs som vil gi store ringvirkninger, arbeidsplasser og skatteinntekter som hele Norges befolkning vil nyte godt av.

Utror skriver avslutningsvis at de utfordrer flere til å slutte seg til forslaget om innføring av en nøytralt utformet grunnrenteskatt, et vedtak som de mener vil få full støtte fra en samlet havbruk til havs-næring. 

- Sammen kan vi sikre at Norge tar en ledende rolle i den globale havbruksnæringen, og skaper varige verdier for kommende generasjoner, avslutter de.